UGent Venture Track

Het UGent Venture Track is een traject voor ondernemende onderzoekers die een UGent spin-off willen oprichten.


Het venture traject van idee tot spin-off (klik om te vergroten)
Het venture traject van idee tot spin-off (klik om te vergroten)

Het venture track-proces begint met het invullen en indienen van het Venture Disclosure Form. Het proces eindigt wanneer wordt afgestapt van het venture-idee of wanneer een bedrijf wordt opgericht en een ondertekende licentie / transferovereenkomst is afgesloten tussen het spin-off bedrijf en de Universiteit Gent.

Het doel van de venture track is ervoor te zorgen dat u als ondernemer of ondernemend team toegang krijgt tot de gewenste onderzoeksresultaten. Daarnaast wil de UGent er zeker van zijn dat de spin-off een goed gedocumenteerde en haalbare strategie heeft uitgewerkt om het bedrijf te laten slagen.

Venture Track Guidelines

Venture Track Disclosure Form

Venture Track Milestone Plan

Milestone M2A Template

Milestone M3 Guidelines Business and Financial Plan