Ondersteuning voor academici

Intellectuele EigendomIP

Het IP & Licensing team helpt mee bepalen of een innovatieve vinding kan worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Hierbij denken we in de eerste plaats aan een octrooirecht.

Juridische ondersteuningLegal Support

Wij bieden juridische bijstand met betrekking tot het opstellen en onderhandelen van contracten die onderzoeks- en onderzoeksdiensten omvatten, de bescherming en exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit onderzoek aan de Universiteit Gent.

Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)

Het Industrieel Onderzoeksfonds beheert de fondsen voor valorisatiegericht onderzoek aan de Universiteit Gent en de geassocieerde hogescholen. Het fonds wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Ondernemen aan UGent

Wil je jouw idee of technologie naar de markt brengen? Droom je van jouw eigen zaak? Durf Ondernemen (DO!) en UGent TechTransfer helpen je verder.

TT-skills opleidingen

Het educatief programma van TechTransfer is speciaal ontwikkeld voor onderzoekers van de UGent met minimum 3 jaar onderzoekservaring uit alle faculteiten (alfa, bèta, gamma). Het doel is kennis en vaardigheden te verwerven inzake het commercialiseren van onderzoeksresultaten.

VLAIO

TechTransfer biedt advies over de verschillende financieringsprogramma's van het Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO). Wij bieden tevens ondersteuning tijdens de aanvraagprocedure en na toekenning van uw project.

Labo notebooks

Onderzoekers van de UGent kunnen hun labo notebook gratis verkrijgen. Wij voorzien één labo notebook per onderzoeksproject.