Opleidingen in technologietransfer

Technology transfer skills training

 

Knowledge Transfer skills opleiding voor SSH&A

Opleiding voor Sociale en Humane Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte: beheer van de economische en maatschappelijke valorisatie van uw onderzoek.

Cursusdata: maandag 3 en dinsdag4 juni  2019
 • Doel:
  1. Het verwerven van valorisatievaardigheden op niet-technische onderwerpen
  2. Professionals in deze domeinen overal in België met elkaar in contact brengen
 • Doelpubliek
  1. AUGent onderzoekers van alfa-faculteiten (Sociale en Humane Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte) met minstens 3 jaar onderzoekservaring (bv. postdoc, ZAP). 
  2. Professionals op het gebied van technologietransfer, nieuw in het veld (valorisatiebeheerders, IDC ..)

  3. TTO's van andere universiteiten of hogescholen in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.

 • Prijs: €50 (incl. catering)
 • Locatie: iGent toren,  Technologiepark 126, Zwijnaarde (eerste verdieping)
 • Programma:

Dag 1

woensdag 

3 juni 2019

Introductie tot valorisatie
Inleiding tot intellectuele eigendomsrechten (IPR)
Financiering van valorisatieprojecten: EU-financieringsprogramma's, financieringsprogramma's in Vlaanderen
Gevolgen van het geselecteerde programma voor uw valorisatiepad (oefeningen)

Dag 2

donderdag

4 juni 2019

Zachte intellectuele eigendomsrechten in universitaire context: copyright op software, databases, knowhow ...
Contracten voor onderzoeksprojecten: van CDA naar een licentieovereenkomst
Gevolgen van contractclausules voor uw valorisatiepad (oefeningen)
Onderhandelingsoefening: universiteit versus bedrijf of NGO

 

Starters seminar Sales & marketing

 • Doel: Met dit vierdaagse seminarie over verkoop en marketing streven wij ernaar om de kennis van universitaire starters te vergroten op het gebied van een cruciaal aspect voor een succesvol bedrijf, nl. de kunst van het verkopen. In samenwerking met VOKA.
 • Cursusdata: momenteel niet beschikbaar
 • Meer info:

CAPTURE Entrepreneurship Program

 • Doel: Tijdens vijf sessies worden teams van jonge onderzoekers en ondernemers begeleid doorheen het traject van idee tot start-upbedrijf. Coachingsessies worden afgewisseld met huiswerk, gastcolleges en feedbacksessies door succesvolle ondernemers en industriële experts. De cursus volgt de methodologie van MIT 'Disciplined Entrepreneurship' .
 • Doelpubliek: Kleine teams van gemotiveerde UGent-postdocs, doctoraats- en/of laatstejaars masterstudenten met innovatieve ideeën, bereid om de opzet van hun eigen spin-off of start-upbedrijf te verkennen. De primaire focus ligt op watertechnologie, koolstofgebruik en plastic afval naar grondstoffen. Onderzoekers uit verwante gebieden kunnen eventueel ook deelnemen.
 • Prijs:  De cursus is gratis voor UGent-onderzoekers. Externen kunnen een team van UGent-onderzoekers vervoegen onder specifieke voorwaarden .