Industrie en de UGent innoveren samen aquacultuursector

Zes Vlaamse bedrijven en de UGent tacklen samen de uitdagingen van de lokale aquacultuurproductie. (vergrote weergave)

Zes Vlaamse bedrijven en de UGent tacklen samen de uitdagingen van de lokale aquacultuurproductie.

(05-02-2020) Zes Vlaamse bedrijven en de UGent tacklen samen de uitdagingen van de lokale aquacultuurproductie.

Zes Vlaamse bedrijven en de Universiteit Gent bundelen de krachten om de uitdagingen op vlak van lokale aquacultuurproductie te tackelen en innovatie te stimuleren, met bijzondere aandacht voor de lokale omstandigheden in Vlaanderen. De partners beschikken over complementaire expertise in soortengroepen, beschikbare faciliteiten en verschillende posities in de waardeketen van de aquacultuur, wat de meerwaarde van de samenwerking versterkt.

 

Lokale productie is ecologischer, maar biedt ook mogelijkheden om verschillende soorten samen te kweken. Alle recente initiatieven hebben echter met dezelfde problemen te kampen, namelijk een gebrek aan voldoende, kwalitatief startmateriaal (sporen van zeewier, zaad van schelpdieren, postlarven van garnalen,…). De kennis om zeewier, schaal- en schelpdieren te kweken is ruim aanwezig in Vlaanderen, maar verspreid over verschillende onderzoeksgroepen en bedrijven. Bovendien is er nog veel ruimte voor innovatie, zowel op technologisch als op biologisch vlak.

 

Onder leiding van Dr. ir. Margriet Drouillon, business developer van het IOF-consortium BLUeGent, zal BlueMarine³.Com geïntegreerde, ecosysteem-gebaseerde broedhuistechnieken ontwikkelen, met een sterke nadruk op het ontwikkelen van synergiën tussen soorten, infrastructuur, kweektechnieken en management, een zogenaamde ‘geïntegreerde multispeciesbenadering’. Dit project doelt op de oprichting van een (multispecies) broedhuis-pilootinstallatie, die verdere innovatie en de ontwikkeling van meer grootschalige broedhuisinitiatieven verder kan stimuleren.

 

De drie betrokken UGent-groepen bieden elk op verschillende vlakken uitgebreide expertise. Zo is het Phycology Lab een expert op het gebied van levenscyclusbeheersing en genetica van zeewier, terwijl het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC gespecialiseerd is in broedtechnieken voor vissen en schaaldieren en GhEnToxLab beschikt over uitgebreide kennis rond aquatische ecologie en milieu-impact. Ook verschillende van de particuliere partners zijn al betrokken bij aquacultuurprojecten in de Noordzee en hebben een direct belang bij goed uitgangsmateriaal voor hun projecten en toekomstige activiteiten. Zo produceert SIOEN textiel waarop zeewier kan worden ontwikkeld. IMAQUA, een UGent spin-off, heeft ruime ervaring in het kweken van garnalen en beschikt over aanvullende faciliteiten. Proviron ontwikkelde bioreactoren op commerciële schaal voor de teelt van microalgen voor het voederen van bivalven en garnalen en wil zijn producten verder innoveren en afstemmen op de specifieke behoeften van de broederij-industrie. Colruyt Group wil investeren in aquafarming om lokaal geteelde, duurzame visproducten op de markt te brengen. DEME Group wil aquacultuur combineren met zijn offshore-activiteiten.

 

Ook de overheid ziet heil in de lokale productie van aquatische producten, zeker als dit gecombineerd wordt met andere Blue Growth-activiteiten. BlueMarine³.Com is een Blauwe Cluster ICON-project, gefinancierd door VLAIO en loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2022.