Nieuw projecttype: IOF-EQUIP voor uitrusting of apparatuur in het kader van innovatief toegepast onderzoek

(06-10-2020)

In deze oproep staat de uitrusting of de apparatuur centraal. In dat opzicht onderscheidt dit nieuwe projecttype zich van de reguliere IOF-projecttypen. Er dient een toegepast onderzoeksproject beschreven te worden dat moet toelaten economische impact te beogen en industriële contractinkomsten te verwerven.

Via deze oproep kan uitrusting of apparatuur aangevraagd worden bij het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), waarbij de maximale inbreng vanuit het IOF 112.500 euro (BTW incl.) bedraagt per project en de minimale inbreng 25.000 euro (minimumbedrag opgelegd via het IOF-Besluit). De minimale looptijd van een dergelijk project bedraagt 1 jaar, de maximale looptijd bedraagt 2 jaar.

De deelnemende onderzoeksgroep(en) dienen een cofinanciering te voorzien van minstens 25% van het totaal aangevraagde budget.  Deze cofinanciering dient afkomstig te zijn van inkomsten die verworven werden uit industriële samenwerkingen.

Voorlopig is dit een eenmalige oproep, waarvan het resultaat zal geëvalueerd worden.

Procedure

Projectaanmeldingen kunnen aangemeld worden bij Ingrid.Merchiers@UGent.be.  De aanvraagdocumenten worden dan ter beschikking gesteld.
Vervolgens plannen we een intakegesprek waarop de betrokken stakeholders (ZAP/onderzoekers, IOF Business Developer indien relevant, UGent TechTransfer) uitgenodigd zullen worden.

 

Download het oproepdocument