Labo notebooks

lab notebook (vergrote weergave)

lab notebook

(31-01-2018) Laboratorium notebooks zijn bruikbare instrumenten om te rapporteren en kunnen gelden als bewijsstuk bij discussie over de eigendom van bepaalde onderzoeksresultaten.