Klimaatopwarming? UGent zoekt mee naar antwoorden.

(10-03-2020) Nu we steeds meer geconfronteerd worden met de opwarming van de aarde groeit de nood om antwoorden te vinden. Daar wil de UGent zijn steentje toe bijdragen!

De manier waarop we in de toekomst met energie omspringen, zal radicaal anders zijn. Meer aandacht voor energiebesparing en energieopslag, gebruik van duurzame energiebronnen en alternatieve brandstoffen,… zijn maar enkele van de vele hot topics binnen dit domein. Met de steun van het federale Energietransitiefonds start de UGent zeven nieuwe onderzoeksprojecten op rond energietransitie. Op deze manier kan de UGent haar excellent onderzoek in verschillende energiedomeinen zoals offshore wind, niet-fossiele brandstoffen en flexibiliteit op het vlak van energievraag en -aanbod verderzetten en mee zoeken naar de oplossingen voor dit prangende energievraagstuk.

 

De zeven projecten hebben een totaal budget van 15,4 miljoen euro, waarbij UGent kan rekenen op een subsidie van 4,7 miljoen euro. Dit betreft zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksprojecten, Acht UGent onderzoeksgroepen, verspreid over de faculteiten Ingenieurswetenschappen, Recht & Criminologie en Wetenschappen, zijn betrokken bij deze multidisciplinaire projecten om de energietransitie te realiseren. De UGent coördineert 2 projecten waarvan de aftrap op 5 maart werd gegeven tijdens de PhD-dag van de Wind-divisie van de Belgian Energy Research Alliance (BERA) in het bijzijn van een groot deel van de Belgische windenergie onderzoekscommunity.

 

Deze projecten worden mee mogelijk gemaakt door de onderzoeksgroepen en de professoren actief binnen de IOF Business Development Centra EnerGhentIC en Metals van respectievelijk Judith Ooms en Kristof De Wispelaere. Zij clusteren het multidisciplinaire netwerk van onderzoekers actief binnen de UGent op het vlak van energietransitie en materiaalonderzoek, en werken samen met de industrie aan fundamenteel en toegepast onderzoek om concrete vraagstukken van morgen op te lossen.

 

Wilt u ook graag samenwerken met de UGent rond deze thema’s? Neem dan zeker contact met hen op.

 

www.ugent.be/energhentic/en, judith.ooms@ugent.be

www.ugent.be/metals/en, kristof.dewispelaere@ugent.be