Oproep nieuwe IOF-valorisatieconsortia 2020 (Business Development Centers)

(16-07-2020)

Deze oproep heeft betrekking op de selectie van nieuwe IOF-valorisatieconsortia, als eerste fase in de procedure tot aanstelling van IOF Business Developer.

De IOF-valorisatieconsortia (business development centers) bundelen complementaire onderzoeksgroepen per expertisedomein.  Een centrum wordt geleid door een business development manager die als directe contactpersoon fungeert met de industrie, met als doel technologische innovaties te vermarkten en aldus economische impact te creëren.