Vacature Business Developer Feed-Food-Health

(08-10-2021) De Universiteit Gent zoekt een ondernemende en dynamische medewerker om de vermarkting van innovatiegericht onderzoek in het domein van veilige en gezonde voeding te faciliteren.

Onderzoek is de motor van de Universiteit Gent. Onderzoekers worden aangemoedigd om grenzen te verkennen en te verleggen. UGent Business Developers spelen hierin een centrale rol. Zij brengen wetenschappers per vakgebied bij elkaar en begeleiden hen bij de commercialisering van innovatieve kennis en technologie. Samen met een centrale technologietransferservice vormen ze de schakel tussen de academische en industriële wereld.

Binnen de domeinen diervoeding, voeding en gezondheid is de Universiteit Gent op zoek naar een nieuwe business developer. Het opzetten van industriële samenwerkingen, het afsluiten van licenties en het creëren van spin-offs vormen de kern van deze activiteiten.food2know

Food2Know

Food2Know werd in 2008 erkend als consortium voor de productie van veilige en gezonde voeding. Het verenigt onderzoekers van zes faculteiten van de AUGent. De visie van Food2Know is om vertrekkende vanuit haar gebundelde expertise het preferentiële excellentiecentrum in België te worden, dit binnen een samenwerkende, nationale en internationale context, en om te streven naar innovatie en valorisatie binnen de domeinen van diervoeding, voeding en gezondheid. Prof. Dr. Koen Dewettinck is promotorcoördinator. Meer informatie: food2know.org

  • Meer informatie over de vacature vind je hier terug. 
  • Deadline sollicitatie: We verwachten uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV ten laatste op vrijdag 19 november (vóór 17 uur). Deze brief dient te worden gericht aan de Voorzitter van de IOF-raad, Prof. Freddy Haesebrouck via Ingrid.Merchiers@ugent.be.