Vacature IOF Business Developer Feed – Food – Health

(08-07-2021) Binnen de domeinen diervoeding, voeding en gezondheid is de UGent op zoek naar een nieuwe business developer. Het opzetten van industriële samenwerkingen, het afsluiten van licenties en het creëren van spin-offs vormen de kern van deze activiteiten.

Onderzoek als motor van vernieuwing

food2knowOnderzoek is de motor van de Universiteit Gent. Onderzoekers worden gestimuleerd om grenzen af te tasten en te verleggen. UGent Business Developers spelen hierbij een centrale rol. Per expertisedomein brengen ze wetenschappers samen en begeleiden hen bij het commercialiseren van innovatie kennis en technologie. Samen met een centrale dienst voor technologietransfer vormen zij de link tussen de academische en de industriële wereld.

Van riek tot vork

Food2Know, het business development center rond diervoeding, voeding en gezondheid, vormt een centraal aanspreekpunt voor industrie, overheid en andere stakeholders rond diervoeding, voeding en gezondheid.

‘Food2Know groepeert de wetenschappelijke expertise van 40 onderzoeksgroepen en bestrijkt hierbij het volledige traject van riek tot vork: van laboratoria die werken rond de relatie tussen de samenstelling van diervoeders en de vlees- of viskwaliteit, over conservering- en verpakkingstechnieken, de structurele opbouw van levensmiddelen, de relatie voeding en gezondheid bij mens en dier tot de studie van het consumentengedrag en -perceptie,’ vertelt professor Koen Dewettinck, promotorcoördinator van Food2Know.

Aangesloten onderzoeksgroepen bestrijken diervoeding-, voeding- & gezondheidsgerelateerde expertise aan 6 faculteiten van de Universiteit Gent (Bio-ingenieurswetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte en Wetenschappen), alsook groepen van de Hogeschool Gent, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Met deze brede expertise als ruggengraat van het business consortium staat Food2Know garant voor kwalitatief onderzoek en advies.