Vacature platform manager Biomares

(13-11-2020) UGent zoekt een platform manager voor het Biomares platform.

Met de steun van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) wordt een nieuw kennis- en valorisatieplatform uitgebouwd met focus op het ontwikkelen van processen en toepassingen in het domein van bioraffinage van mariene basisproducten en mariene bioactieve stoffen (acroniem: BIOMARES).

Het BIOMARES-platform bevindt zich op de intersectie van vijf bestaande IOF-consortia, nl. BLUEGent, CropFit, End-of-Waste, ChemTech en Biomolecules. Zij verenigen kennis van primaire en secundaire mariene biomassa en bijproducten (BLUEGent), biostimulanten en biopesticiden (CropFit), bioraffinage, extractie, fermentatie en purificatie (End-of-Waste), biomaterialen (ChemTech) en modificatie van biopolymeren (Biomolecules) over verschillende onderzoeksgroepen en faculteiten heen. Het nieuwe platform zal zich focussen op het vertalen van de expertise van bovenvermelde consortia naar een mariene context. Dit biedt tal van nieuwe valorisatieopportuniteiten voor de UGent, waaronder het ontwikkelen van innovatieve producten (o.a. biostimulanten, biopesticiden en additieven) en nieuwe bioraffinagetechnieken, nieuwe protocollen voor aquacultuurproductie, nieuwe samenwerkingen met de industrie en spin-offopportuniteiten.

Voor BIOMARES zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker voor vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging op basis van performantie.