Vacature Liaison officer UGent - Vermarkting van onderzoek Humane Wetenschappen

(17-12-2020) De Universiteit Gent is op zoek naar een ondernemende en dynamische liaison medewerker die de economische valorisatie van het toepassingsgericht onderzoek aan haar 5 alfafaculteiten faciliteert en stimuleert.

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) slaat een brug tussen het onderzoek, innovatie en industriële samenwerking aan de UGent. Doel is om de innovatieve kennis en technologie in de markt te zetten. De IOF-coördinatiecel ondersteunt de IOF-werking aan de UGent en haar Associatiepartners en beschikt over een intern proof-of-concept fonds. In dat kader is het IOF team op zoek naar een ondernemende en dynamische liaison officer met het oog op het vergroten van de economische valorisatie van het onderzoek binnen de specifieke context van de 5 alfafaculteiten (Economie en Bedrijfskunde, Letteren en Wijsbegeerte, Politieke & Sociale Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen en Rechten).

Als liaison officer maakt u deel uit van het IOF-team binnen de dienst UGent Techtransfer en hebt u als specifieke taak om de 5 alfafaculteiten aan de UGent te ondersteunen in het vermarkten van het innovatiegericht onderzoek. U detecteert op korte termijn valorisatieopportuniteiten binnen deze faculteiten, identificeert opportuniteiten voor valorisatiegerichte financiering en maakt die ook kenbaar bij de onderzoekers. Daarnaast brengt u onderzoekers met elkaar in contact, stimuleert hen om dossiers met vermarktingspotentieel (of applicatiegerichte dossiers) in te dienen en ondersteunt hen bij het uitschrijven ervan. U biedt eveneens ondersteuning bij het uitschrijven van het valorisatie- en impactluik van projectvoorstellen voor verschillende financieringskanalen U slaat bruggen tussen de verschillende alfa-faculteiten, maar ook tussen de alfa-faculteiten en beta- en gamma-faculteiten en/of hogescholen op gebied van economisch-maatschappelijke valorisatie.