Van AI naar impact met ML2Grow

(01-07-2020) Artificial Intelligence beïnvloedt ons dagelijkse leven, maar blijft moeilijk te vatten. Een gesprek met UGent spin-off ML2Grow werpt licht op de zaak.

Artificial Intelligence, Machine Learning… Er gaat geen dag voorbij of we worden om onze oren geslagen met deze buzzwords. Maar waar eindigen de sciencefictionverhalen over AI & ML, en waar start de realiteit? Maar vooral, welke impact genereren AI & ML voor bedrijven, hoe kunnen deze technologieën bedrijfsprocessen optimaliseren en concrete problemen oplossen? Het zijn vragen die Joeri Ruyssinck en Joachim van der Herten, respectievelijk CEO en CTO van UGent spin-off ML2Grow, met plezier beantwoorden. Zij leggen zich als AI- en ML-bedrijf toe op het zoeken naar de juiste technologie om problemen, waar organisaties mee worstelen, op te lossen. Op basis van data trachten ze processen te optimaliseren, voorspellingen te doen ... ‘Zodra je iets creëert dat een bedrijfsproces verandert, is het niet langer louter AI, maar is het impact die we met ML2Grow realiseren.’

 

‘Zodra je iets creëert dat een bedrijfsproces verandert, is het niet langer louter AI, maar is het impact die we met ML2Grow realiseren.’

Shiften & heroriënteren

Dat ondernemen elke dag opnieuw een zoektocht is, is intussen wel duidelijk voor de twee oprichters. ‘Door gewoon de reis te starten, zijn er veel dingen gebeurd. Maar in het begin is het inderdaad wel chaos,’ geeft Joachim grif toe. In 2017 startten ze hun businessavontuur met specifieke technologie, ontwikkeld aan de UGent die op basis van een beperkt aantal datapunten de grootte van de oogst kan voorspellen in de serreteelt. Maar na enkele maanden werd duidelijk dat hun verdienmodel onhoudbaar was en het aantal klanten beperkt.

 

Om de concurrentie aan te gaan met het buitenland is de serreteelt in België en Nederland aan het evolueren naar grotere, hightech bedrijven. Maar de marges zijn laag en elke teler houdt andere zaken bij over zijn productie. ‘Elke keer moesten we quasi van nul starten door de data te harmoniseren en belangrijke parameters te identificeren. Telers zien er de meerwaarde van in om hun oogst te kunnen voorspellen, maar de investering die ertegenover stond was te hoog. Dat is de reden waarom dit nooit echt van de grond is gekomen. Dat doet niets teniet aan de waarde van deze technologie. In settings waar weinig data voorhanden zijn, heeft ze reeds vaak haar nut bewezen, bijvoorbeeld in de biotech. Maar in de grotere wereld van machine learning technieken blijft het een niche, vooral toegepast door academici.’

 

‘Door gewoon de reis te starten, zijn er veel dingen gebeurd. Maar in het begin is het inderdaad wel chaos.’

ML2Grow 2.0

In het begin van 2019 kwam het tot een managementwissel bij de startup. En met de wissel kwam ook een grondige zelfreflectie die aantoonde dat een nieuwe koers nodig was. Geen evidente oefening voor rookies die recent de overstap hadden gemaakt van doctoraatsstudent naar ondernemer. De keuzes die je maakt hebben implicaties op veel vlakken in je business. In het begin vormden Joeri en Joachim met hun academische achtergrond eerder de technische backbone van het bedrijf. Het ‘ondernemerschap’ kwam daar nu volledig bij.

 

Het was dan ook geen eenvoudige keuze om voor de doorstart te gaan. ‘Op dat moment waren er drie opties: terug naar de universiteit, een job zoeken of zelf de stap wagen en het stuur in handen nemen. Het schitterende team dat ondertussen aan de slag was stond volledig achter ons. Ondertussen voelden we allebei aan dat we de grootste boost kregen, en nog altijd krijgen vanuit onze spin-off, als een project live gaat. Zo kunnen we impact creëren met ML2Grow. Dat kom je minder tegen in een academische carrière. Toen de opportuniteit voorbij kwam om die doorstart te maken, hebben we niet lang getwijfeld, wat niet wegneemt dat de sprong nog steeds groot en onduidelijk was’, vertelt Joachim.

 

Na anderhalf jaar was ML2Grow 2.0 een feit. ‘Dat was het moment waarop we de transformatie gemaakt hebben van technology provider naar problem solver. In de loop van die omschakeling hebben we toch een paar keer moeten heroriënteren. In het begin denk je “we kunnen alles doen”. We hebben toen met heel veel bedrijven gesproken, die erg geïnteresseerd waren in het begrip en het concept, maar we hadden te weinig de reflex om ook de omgekeerde beweging te maken. Nu pakken we dit anders aan,’ volgens Joeri. ‘We stellen zelf vragen: welke problemen zijn er, welke processen ga je anders laten verlopen indien we met een perfecte technische oplossing komen aankloppen,…? Als het antwoord daarop “niets” is, moeten we eigenlijk zelf niet beginnen. Gradueel hebben we die kennis opgebouwd door projecten van a tot z te doorlopen en te zien wat er allemaal bij komt kijken om iets operationeels te krijgen. Als je daar niet geraakt, blijft het spielerei.’ Joachim vult aan: ‘Aan de universiteit bouw je veel technische kennis op en je gaat ervan uit dat dit voldoende is om een bedrijf op te bouwen. Maar voor de uitvoering van een project gaat er een heel proces aan vooraf waarmee je als onderzoeker niet in aanraking komt.’

 

‘De stappen die we doorliepen om scherp te stellen wie we zijn en wat we doen, maakten ons verhaal naar de buitenwereld toe ook duidelijker. Aangezien we altijd afhankelijk zijn van data, is het aanleveren van kant-en-klare oplossingen moeilijk. In het begin hadden we moeite om dat gegeven te kaderen. Vandaag specialiseren we ons onder meer in het opzetten van korte trajecten met bedrijven, waarbij we zo snel mogelijk de impact van AI op hun business analyseren. We bekijken de context en de data van het bedrijf, vergelijken met gelijkaardige projecten uit het verleden, en op basis van die eerste analyse kunnen we inschatten wat het zal kosten en welke toegevoegde waarde AI voor hen heeft. Zo verlagen we de drempel en krijgen bedrijven een beter inzicht in wat we kunnen bieden.’

UGent spin-off ben je voor het leven

En hun aanpak loont. Recent is ML2Grow genomineerd als ‘AI innovator of the year’ en ‘IT Services Company of the year’ door Data News. ‘Het geeft voldoening dat wat we brengen wordt gesmaakt. Ook als we meedingen in openbare aanbestedingen of als organisaties VLAIO contacteren voor bepaalde AI-vragen, merken we dat we competitief zijn, ook ten opzichte van grotere spelers. Niet enkel op prijs, maar ook op vlak van competenties en inhoud. We voelen dat het vertrouwen in ons op technisch vlak er is – dat is de goede zegen van de universiteit – maar alleen daarmee kom je er niet.’

 

‘We blijven trots op het feit dat we een UGent spin-off zijn. Het is ook fijn om op die manier verbonden te blijven met de universiteit, maar we willen vooral aanvullend zijn en kansen grijpen om samen te werken en technologie op te bouwen. We voelen wel dat er meer afstand ontstaat ten opzichte van de academische wereld, gewoon omdat er te weinig tijd is om alle nieuwe ontwikkelingen volledig in detail te blijven volgen. Maar het blijft waardevol als bedrijf om daar ook mee over te blijven nadenken, en tegelijk onszelf in vraag te stellen. Dat is ook de meerwaarde van onze locatie op het Technologiepark. We waren hier aanvankelijk omwille van praktische redenen beland, aangezien we in het begin nog deels voor de universiteit werkten. Dan is het handig dat je niet 5 km moet pendelen om van bureau te wisselen. Maar net zoals veel andere bedrijven zijn we hier blijven plakken en is er momenteel geen reden om te verhuizen. Het is een fijne locatie, met veel kruisbestuiving tussen en samenwerkingsmogelijkheden met andere bedrijven op de campus. Er heerst ook een leuke sfeer, met veel studenten, en het is niet ver als je advies nodig hebt. Het gebeurt regelmatig dat we bedrijven bij specifieke vragen door verwijzen naar professoren, en omgekeerd.’

Van Terminator naar reality check

Niet alleen ML2Grow is met drie jaar op de teller een jong bedrijf, de AI-sector in zijn geheel is nog steeds in volle ontwikkeling. En hoewel AI & ML vandaag de dag al heel wat zaken in ons dagelijkse leven beïnvloeden – denk maar aan de aanbevelingen die Netflix je voorlegt, Uber die voorspelt wat je taxirit zal kosten … – zijn deze technologieën, juist door het feit dat ze onzichtbaar zijn, moeilijk te vatten.

 

‘Soms zijn de verwachtingen erg hoog ten opzichte van AI & ML, maar in realiteit is het vaak saaie, droge materie. De slager om de hoek denkt bij wijze van spreken meteen aan Terminator of een zelfrijdende auto als hij de term Artificial Intelligence hoort, en gaat ervan uit dat deze technologie hem niet zal helpen om meer vlees te verkopen. Daarbij wordt vergeten dat je met AI ook kan voorspellen waar kortingsbonnen het meest renderen. Er zijn heel veel misverstanden en de verwachtingen zijn soms futuristisch. Als die niet meteen worden ingelost, zijn mensen vaak ontgoocheld en zien ze niet dat daaronder nog niveaus van meerwaarde bestaan.’

 

Heel veel actoren zetten momenteel hard in op het lanceren van deze technologieën. ‘Vaak wordt gesproken over dé transformatie van de haven, hét nieuwe normaal … maar het is vooral van belang om de voordelen van de technologieën die vandaag bestaan en al hun kwaliteiten bewezen hebben centraal te stellen, niet wat ze binnen vijf of tien jaar zouden kunnen zijn. Dat is ook de meerwaarde van een community als AI4Growth, waar bedrijven inzicht krijgen in wat AI kan teweegbrengen, hoe ze die integratie hebben aangepakt, wat de lessons learned zijn … De sessies waar concrete use cases worden besproken, bieden een platform om die matchmaking op gang te brengen.’

 

'Er zijn heel veel misverstanden en de verwachtingen zijn soms futuristisch. Als die niet meteen worden ingelost, zijn mensen vaak ontgoocheld en zien ze niet dat daaronder nog niveaus van meerwaarde bestaan.’

De impact van mensen, je eigen ding doen en een businessplan

Wat zouden ze anders aanpakken als ze nu terugblikken op hun traject met ML2Grow? ‘We hebben heel wat fouten gemaakt die andere ondernemers wellicht ook maken, en we hebben nog een lange weg af te leggen om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.’ Maar als ze dan toch een top drie moeten opsommen, is het lijstje snel gemaakt.

 

‘Het is belangrijk om eigen keuzes te maken, maar ook om ideeën af te toetsen bij zo veel mogelijk verschillende mensen. Als starter kun je terecht bij heel veel instanties, zoals imec.istart, KBC Start it, Voka, Unizo … en ook aan de universiteit is er veel ondersteuning. Maar ergens stopt de rol van TechTransfer of imec.istart, en moet je zelf aan de slag. Jij moet het heft in handen nemen, je product naar de markt brengen, zelf vliegen en navigeren. Het helpt als je tijdens dat proces ook een aantal stuurmannen aan boord hebt in wie je vertrouwen hebt. Af en toe kan dat wel eens stormen, maar ze dagen je wel uit om te reflecteren, om zaken in perspectief te plaatsen …’ Ten tweede. ‘Leg jezelf niet te veel stress op. Zeker in het begin letten we vaak op wat andere bedrijven deden, zagen we berichten binnenstromen over deals die ze hadden gesloten of mooie projecten die werden afgerond. Maar soms worden zaken te mooi voorgesteld, soms is het omgekeerd, en de waarheid ligt ergens in het midden. Dus doe vooral je eigen ding. Het doel is bij ons altijd gebleven om zoveel mogelijk impact te creëren,’ aldus Joeri.

 

‘En een businessplan!’ besluit Joachim. ‘Het geeft je een blauwdruk van wat je het jaar daarop wilt realiseren. Ook al vinden er dan een aantal onverwachte gebeurtenissen plaats, je grijpt dat toch opnieuw vast. Je ziet de mechanismen in je financiën, je weet welke investeringen je had voorzien, welke projecten zullen wijzigen … en op basis daarvan kun je alternatieven bekijken, zaken verschuiven ... “In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.” De Amerikaanse president Dwight Eisenhower had deze strategie al toegepast als opperbevelhebber van de geallieerde troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog; vandaag blijft ze als een paal boven water staan,’ besluit Joachim.

 

 

Ben je ook benieuwd hoe UGent TechTransfer jou kan helpen met het zoeken naar opportuniteiten in jouw onderzoek?

 

Neem dan zeker contact op via techtransfer@ugent.be of neem een kijkje op www.ugent.be/techtransfer!