Onderzoeker én ondernemer? De Venture Track helpt je op weg

(13-11-2020) De TechTransfer Venture track werd uitgelicht in het personeelsmagazine: UGent'ers. Het magazine van, voor en over UGent-medewerkers.

“Dit is een ongelooflijke ervaring. Je leert zoveel bij op een korte tijd.” Aan het woord is UGent-onderzoekster Liesbeth Van Hauwermeiren. Zij staat op het punt een eigen bedrijf op te richten. Ze krijgt daarbij hulp van UGent TechTransfer en is ingestapt in de pas opgerichte Venture Track. Het doel: onderzoekers die met UGent technologie een eigen bedrijf willen starten, stap voor stap begeleiden.

 

 

“Het verschil met wat ik nu weet tegenover een half jaar geleden is gigantisch. Ik ben met zoveel verschillende werelden in contact gekomen dat ik ook van een mislukking geen spijt zal hebben”, zegt Liesbeth Van Hauwermeiren. Haar ‘businesspartner’ Quinten Van den Brande voegt er nog aan toe: “Dit is een levensles die je voor altijd meeneemt. Zonder risico’s zou het misschien zelfs niet zo interessant zijn.”

Beide UGent’ers zijn bezig aan de laatste loodjes van hun doctoraat – zij over menselijke anatomie , hij over draadloze technologie. Op basis van inzichten uit hun onderzoek willen ze Straight Up oprichten, een bedrijf dat wearables wil aanbieden voor mensen met rug- en nekklachten. De bedoeling is dat de patiënt een soort van onderhemd draagt, vol met sensoren. Zo kunnen onder andere kinesisten ermee opsporen welke handelingen of houdingen in het dagelijkse werk en leven van de patiënt de klachten veroorzaken.

Van meerdere ideeën naar één focus

Liesbeth Van Hauwermeiren: “Voor ik begon met mijn doctoraat, werkte ik als kinesiste en kende hierdoor de frustratie dat je niet weet of de patiënt de adviezen wel opvolgt tussen twee sessies. Ik stapte met verschillende  ideeën naar DO!, het centrum voor student-ondernemerschap aan UGent. Dankzij hen vond ik een betere focus voor een idee en ging ik op zoek naar een partner met een complementaire achtergrond om dit samen verder uit te werken. Ik had Quinten reeds eerder ontmoet tijdens een opleiding. Hij vertelde gepassioneerd over antennes, hardware en sensoren. Toen ik hem dit voorjaar opbelde om advies te vragen, zei hij meteen: als je wil, zal ik je helpen bij je project.”

Buiten de comfortzone

Over anderhalf jaar moet het bedrijf operationeel zijn. Een prototype van hun wearable is zo goed als klaar, maar ze beseffen dat er nog heel wat moet gebeuren: het prototype testen, nagaan hoe ze hun intellectuele eigendom kunnen beschermen, een haalbaar businessplan opstellen, zoeken naar financiering,... .

TechTransfer en IOF (het Industrieel Onderzoeksfonds) bieden ondersteuning aan deze ondernemende onderzoekers, onder meer via de IOF business development centra. Deze centra bundelen complementaire onderzoeksgroepen per expertisedomein. “We helpen de brug maken tussen kennis en technologie ontstaan tijdens onderzoek naar een toepassing ervan in industriële context, o.a. in de vorm van een eigen bedrijf, een spin-off”, zegt general manager Wim Van Camp. Een spin-off is een start-up gebaseerd op onderzoeksresultaten van de UGent. “Voor onderzoekers ligt ondernemen vaak ver buiten hun comfortzone. In het verleden deed de universiteit al veel inspanningen om hen te stimuleren. Dat ging dan vooral over hen kennis te laten maken met ondernemerschap. De Venture Track gaat een stap verder. Opgestart in de lente van 2020, biedt het - met de hulp van 25 business developers - een canvas aan dat de kandidaten helptVenture track Wim Van Camp in de vier opeenvolgende fasen van hun vooraf uitgestippeld traject. We doen dit door richtlijnen aan te geven en logische mijlpalen op te stellen rekening houdend met de specifieke case per onderzoeker, en door ze de juiste contacten aan te reiken.”

“We helpen de brug maken tussen kennis en technologie ontstaan tijdens onderzoek naar een toepassing ervan in industriële context, o.a. in de vorm van een eigen bedrijf, een spin-off”

Het traject kan van drie maanden tot twee jaar duren. “We richten ons in de eerste plaats op postdocs van wie het contract aan de universiteit ten einde loopt, en onderzoekers op het einde van hun doctoraat. We willen ook vermijden dat men een tijdlang zonder inkomen valt en zoeken zo nodig naar bijkomende financiering tijdens de incubatieperiode.”

Vaste contactpersonen

Liesbeth Van Hauwermeiren en Quinten Van den Brande hebben vaste contactpersonen binnen TechTransfer en de IOF business development centra voor begeleiding in hun venture track. Quinten Van den Brande: “Onze adviseurs weten precies welke problemen we nog moeten aanpakken en hebben ons al meer dan eens de juiste contacten bezorgd of doorverwezen naar bestaande onderzoeksprojecten aan de universiteit. In ons geval bijvoorbeeld in zaken als bescherming van de privacy en intellectuele eigendom.”

Niet elk project of idee kan zo maar door de Venture Track worden aangepakt. Wim Van Camp: “De Venture Track wordt momenteel uitgerold met een tiental lopende cases. Om in het traject te stappen is er eerst een intakegesprek.  Sommige ideeën zijn bijvoorbeeld nog niet rijp genoeg om de Venture Track op te starten.”

Mislukken als leerschool

Aan de andere kant moet niet elk project noodzakelijk tot een commercieel succes leiden. ‘Al doende leert men’ en ‘Proberen mag’ zijn het uitgangspunt. Wim Van Camp: “We moeten in ons land de Amerikaanse mentaliteit krijgen dat het geen ramp is als je niet meteen succesvol bent. In de VS staat het woordje “fail” voor “first attempt in learning”. Mislukken is een positieve leerschool.”

Ook Liesbeth Van Hauwermeiren is daarvan overtuigd: “Als iemand me twee jaar geleden had gezegd dat ik een onderneming zou oprichten, ik had hem gek verklaard.” Bij Quinten Van den Brande ligt dat anders: “Ik had altijd al de bedoeling voor eigen rekening te werken, om technologie te gebruiken als ondersteuning van mensen. Dat is in ons project zeker het geval.”

Liesbeth Van Hauwermeiren en Quinten Van den Brande hebben hoge ambities. In eerste instantie willen ze hun product aan diensten voor bedrijfsgeneeskunde verkopen, vervolgens aan kinesisten en uiteindelijk aan de particuliere burger zelf. Niet alleen in België, maar wereldwijd. Het potentieel is gigantisch, als je weet hoeveel mensen rondlopen met rug- en nekklachten. “Maar we willen beslist vanuit België blijven werken”, zeggen ze.

Ook zin om te ondernemen vertrekkende van je onderzoek ?

 

Meer informatie: www.ugent.be/venturetrack - www.ugent.be/iof