Ondersteuning voor bedrijven

Industrial liaison netwerk

De business development centers van UGent bundelen complementaire onderzoeksgroepen per toepassings- of expertisedomein. Samen vormen zij het Industrial Liaison Netwerk.

De business development managers zijn uw directe contactpunt voor industriële samenwerking of het nu gaat om onderzoeksdiensten, contractonderzoek of IP licensing.

Onderzoekssamenwerking

Research at UGentUGent TechTransfer biedt ondersteuning bij uw zoektocht naar financiering, het aantrekken van subsidies, onderhandelingen over intellectuele eigendom en het vervolgtraject. 

Technologieaanbod

Innovation

UGent TechTransfer beheert de octrooiportefeuille van de UGent en maakt het beschikbaar voor licenties aan derden, onderzoekspartners of spin-off bedrijven.

Dienstenaanbod

Services

Universiteit Gent biedt diverse diensten op basis van ontwikkelde expertise en instrumentatie, zoals analyses, meetdiensten, testen en certificeren, preklinische en klinische diensten, toegang tot en deponering van microbiologisch en genetisch materiaal.