Agrobiotech en Voeding

 • Industriële Biologische Wetenschappen 
  Modelleren en ontwerpen van waterbehandelingsprocessen, anaërobe vergisting, afvalwaterbehandeling met algen en biomethaanproductie. Fermentatie en chemische en microbiologische kwaliteit van voedsel.
 • Real-time microbial viability assessment
  Het laboratorium van de biochemie zoekt partners die geïnteresseerd zijn in real-time microbiële levensvatbaarheidsbeoordeling om de effectiviteit van biociden / biostatistiek te screenen.
 • CMET - Center for Microbial Ecology and Technology
  Diensten op het gebied van toegepaste microbiële ecologie, functionele levensmiddelen en diervoeders, medische microbiële ecologie, risico-analyse, biomaterialen en nanotechnologie, waterzuivering, aquacultuur, bio-energie, bodem en afzettingen.
 • M-team
  Advies, diensten en training op het gebied van uiergezondheid en melkkwaliteit, op maat van de boer en gebaseerd op wetenschappelijke kennis over gezondere koeien en winstgevende en duurzame melkveehouderij.
 • Informatiecentrum voor Bijenteelt
  Documentatie over, training en bloemzaadmengelingen voor de bijenteelt.
 • BCCM - Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms
  Kwaliteitsdiensten in microbiële en genetische resources voor academisch onderzoek en industrie.
Contact en info: