IOF-platformen

Met de IOF-platformen wil de Associatie UGent maximaal inzetten multidisciplinaire valorisatie-opportuniteiten binnen kernexpertise domeinen.

De IOF platformen staan op de intersectie van verschillende onderzoeksdomeinen, zo tegemoetkomend aan het toenemend maatschappelijk en economisch belang van interdisciplinariteit. De IOF platformcoördinator is het centrale contactpunt voor het expertisedomein.

De platformcoördinator zet voornamelijk in op het zichtbaar maken van de core expertise en het faciliteren en opzetten van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de AUGent met oog voor de innovatienoden van de industrie. Interactie en samenwerking met de industrie gebeurt steeds in nauw overleg met de IOF business developers

CESPE

Center of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing

End-to-end geïntegreerde farmaceutische maakbaarheid van de geneesmiddelen van morgen, waardoor duurzame innovatie in de productie van geneesmiddelen en geneesmiddelen mogelijk wordt gemaakt;

CRIG

Cancer Research Institute Ghent 

Fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek in verschillende expertisedomeinen. Zorg voor betere en snellere resultaten voor kankerpatiënten door samenwerking tussen de academische wereld en de industrie;

XH

Cross-Health platform 

De volgende disciplines werken binnen het Cross-Health platform samen om toepassingen te ontwikkelen die de gezondheid van mens en / of dier ten goede komen: diergeneeskunde en menselijke geneeskunde, plantenbiotechnologie, bio-engineering, big data en AI.

xCyTE

U(Z)Gent platform of excellence in Cell and Tissue Engineering

Dit platform bevordert multidisciplinaire samenwerkingen in AUGent/UZ Gent om de creatie en commercialisering van cel- en weefseltechnisch onderzoek te versnellen. Dit omvat een breed scala aan technologieën en expertise die van toepassing zijn op gen- en celtherapie, kunstmatige orgaansystemen en regeneratieve geneeskunde .