Over TechTransfer

UGent TechTransfer vormt de link tussen de academische en de industriële wereld.

UGent TechTransfer (TT)

De Associatie UGent heeft een unieke valorisatiestructuur ontwikkeld. De organisatie bestaat uit een centrale interfacedienst en decentrale business development centers.  

Industrial Liaison Netwerk

De Business Development Centers aan UGent groeperen complementaire onderzoeksdepartementen volgens toepassingsgebied of expertisedomein. Samen vormen zij het Industrial Liaison Network.

Missie en partners

UGent TechTransfer bevordert de overdracht van de universitaire onderzoeksresultaten naar de sociaal-economische omgeving.