Vlaamse Ondersteuningspremie is geen sollicitatie-instrument!

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tewerkstellingsondersteunende maatregel,  geen sollicitatie-instrument!

De Standaard wil via de werking van Hart voor Handicap een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving. Het is dan ook jammer dat net in De Standaard van 2 december 2013 het artikel op de voorpagina ‘Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger’  suggereert dat de huidige financiële stimuli van de Vlaamse overheid contraproductief zijn.

FeGOB, federatie voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling wil de resultaten van het betrokken onderzoek niet in twijfel trekken. Wel willen we dit kaderen en nuanceren vanuit onze werking en ervaring.  De VOP is immers nooit bedoeld als sollicitatie-instrument, dan wel als tewerkstellingsondersteuning voor personen met een arbeidshandicap. Bij een aanwerving is het voor de werkgever sowieso een uitdaging om zicht te  krijgen op het functioneren van elke mogelijke kandidaat-werknemer. Het mag duidelijk zijn dat dat nog moeilijker ligt wanneer daar ook de implicaties van een beperking bij komen.

De jobcoaches  geven dagelijks ondersteuning aan zowel werkzoekenden en werknemers met een beperking, als aan hun (potentiële) toekomstige werkgevers. Ze ondersteunen kandidaten tijdens het solliciteren;  informeren bedrijven op een concrete manier over de pro’ en contra’s van kandidaten tijdens een gesprek;  informeren en begeleiden bedrijven over aanpassingen in takenpakket en werkpost, arbeidsomstandigheden, communicatie met collega's en leidinggevenden; het leren omgaan met de beperking op de werkplek evenals over de mogelijkheden van de VOP.  Via een opleiding op de werkvloer kunnen die mensen hun capaciteiten vervolgens bewijzen aan het bedrijf. De praktijk leert ons dat dit werkt.

Het is ook de ervaring van de leden van FeGOB dat de VOP,  voor  het overgrote deel van de bedrijven waarmee ze reeds samenwerkten, nooit hét argument is om een kandidaat al dan niet in dienst te nemen. Een werkgever neemt iemand in de eerste plaats in dienst omwille van haar of zijn competenties.

Een premie zoals de VOP is dus niet de eerste motivering om iemand met een beperking aan te werven en in dienst te houden en wordt dus best zelden vermeld op de sollicitatiebrief zonder dat men de kans krijgt dit toe te lichten. De VOP blijft echter wél een belangrijke tewerkstellings-ondersteunende maatregel. Niet voor iedereen met een beperking, dat hangt af van de aard en de graad van de beperking evenals van de job die men uitoefent, maar voor een grote groep is dit wél belangrijk! We zouden het dan ook bijzonder jammer vinden dat dit artikel tot verkeerde conclusies leidt en zo ten koste zou gaan van de tewerkstelling van de vele goede en gemotiveerde werknemers met een arbeidshandicap.
FeGOB verenigt 12 diensten erkend door VDAB  als Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s) (www.fegob.be). Op onze website vindt men getuigenissen van werkzoekenden, werknemers én werkgevers.

Met vriendelijke groet,

Koen Claerhout
Voorzitter

FeGOB, Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling
E: koen.claerhout@fegob.be www.fegob.be T: 03 6707 102