Mensen versterken op het werk

Mensen versterken op het werk

Het Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding, kortom UCBO, behoort tot de UGent. In een nauwe samenwerking met verschillende vakgroepen zet ons team van coaches en consultants de theorie om in de praktijk. We gaan aan de slag met academisch onderbouwde methodieken en vertalen deze naar uw werkvloer. We coachen uw medewerkers en geven samen vorm aan uw HR-beleid. Uw mensen versterken op het werk, daar is het ons om te doen.

 

Ons centrum beschikt over specifieke expertise in functionele beperkingen op de werkvloer. Onze mensen worden geruggensteund door 50 jaar ervaring in o.m. autisme, niet-aangeboren hersenletsel, burn-out, doven en slechthorenden op het werk.