Re-integratie

Werkhervatting na afwezigheid omwille van medische redenen

Het langdurig ziekteverzuim blijft binnen de Belgische ondernemingen zorgwekkend stijgen. Het UCBO pakt via re-integratiecoaching het probleem rond de activering van langdurig zieken op de arbeidsmarkt proactief, maar vooral positief aan. Gesteund door onze 50 jaar ervaring spelen we in op de noden van de werknemer en werkgever binnen het wettelijk kader dat vanaf januari 2017 van kracht is.

Werknemers die graag een beroep doen op één van onze re-integratiecoaches kunnen dit doen via de loopbaancheques van de VDAB. Voor de prijs van één loopbaancheque (40 euro) krijgt u 4u individuele begeleiding. Loopbaancheques kan je bestellen via vdab.be of 0800 30 700 en dient u te gebruiken binnen de 3 maand. 

Werkgevers helpen wij graag bij individuele re-integratietrajecten van langdurig zieke werknemers en het afstemmen van hun beleid op de nieuwe regelgeving. Meer info over de wetgeving, bedoeld om langdurige zieke werknemers terug duurzaam aan de slag te krijgen, vindt u hier.

De noodzaak tot (re-) integratie zal in de toekomst enkel maar toenemen door krapte op de arbeidsmarkt en door wetgevende initiatieven. Een integratie van de regelgeving binnen het verzuimbeleid van uw onderneming betekent dan ook een absolute meerwaarde.

Interesse?

Wij helpen u graag verder met onze expertise inzake deze thema’s. Neem vrijblijvend contact op met Kurt via het nummer +32 474 49 36 45 of kurt.desoete@ugent.be om te bekijken wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen.