Stories @ UGent @ Work

Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. De reflecties bij deze analyses vertolken alleen de visie van onderstaande auteur(s). Zij kunnen niet doorgaan als de visie van het hele consortium.

Stories @ UGent @ Work 2, 17 februari 2021

Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen? (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kernreflecties.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat er een groot draagvlak is voor maatregelen die de Vlaamse Regering plant: (verplichte) opleiding en gemeenschapsdienst voor (tijdelijk) werklozen en … de jobbonus.

2. Daarentegen is er weinig draagvlak voor hervormingen die – de wel erg gewenste – verhoging van het minimumpensioen moeten realistisch maken. Dit maakt de eindeloopbaandiscussie die de regering De Croo wil voeren geen evidente. Voor het geplande opvoeren van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude is daarentegen wel een groot draagvlak.

3. Een enigszins verrassend laag draagvlak is er voor maatregelen die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt moeten versterken: quota voor vrouwen in raden van bestuur van privébedrijven en meer ouderschapsverlof voor koppels waar de partners dit verlof gelijkmatiger verdelen.

Klik hier voor de volledige story.

Klik hier voor eerste resultaten in Knack.

Klik hier voor de gepubliceerde IZA policy paper.

Stories @ UGent @ Work 1, 16 februari 2021

Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor verder onderzoek? (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kerninzichten.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef (en een gemakssteekproef) van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat thema’s rond welzijn op het werk (met inbegrip van werkbaar werk en burn-out) voor hen prioritair zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek.

2. Meerdere respondenten gaven spontaan aan dat pesten op het werk meer aandacht verdient in wetenschappelijk onderzoek.

3. Van de 20 voorgelegde thema’s scoren migratie op de arbeidsmarkt en genderverschillen op de arbeidsmarkt opvallend laag qua prioriteit.

Klik hier voor de volledige story.