Blog 52: Meer autonomie in je job is een tweesnijdend zwaard

(06-06-2023) Aan de hand van een dagboekstudie krijgen we inzicht in de dagelijkse stressoren waarmee werknemers worden geconfronteerd en de specifieke gevolgen hiervan voor hun werkbeleving.

Link naar de volledige blogpost door professor Els Clays en postdoctoraal onderzoeker Larissa Bolliger (Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg; Els.Clays@UGent.be en Larissa.Bolliger@UGent.be).

Lees meer over dit onderzoek in de gepubliceerde wetenschappelijke artikels (artikel 1 en artikel 2).

Lees ook de andere blogposts van UGent @ Work.