Policy Brief 14. De vierdaagse werkweek uit de federale arbeidsdeal: eerste ervaringen in kaart gebracht

(20-11-2023) Vandaag wordt de gecomprimeerde vierdaagse werkweek één jaar oud. Met UGent @ Work evalueren we die maatregel. In deze nieuwe Policy Brief brengen we eerste ervaringen in kaart.

Concreet onderzochten we in een eerste fase aan de hand van diepte-interviews bij zowel werknemers als leidinggevenden de voordelen en de risico's verbonden aan vier langere dagen in plaats van vijf kortere dagen werken.

Hieronder drie (van de veel meer) nieuwe inzichten.

  1. Gecomprimeerde werkschema’s worden globaal gezien niet ervaren als een bron van meer flexibiliteit. Integendeel: regelgeving zorgt er typisch voor dat het werkrooster strakker wordt wanneer men overgaat naar pakweg een vierdaagse werkweek.
  2. De maatregel lijkt wel te slagen in een centrale doelstelling: alle geïnterviewde leidinggevenden en de grote meerderheid van de werknemers ervaren gunstige effecten op de werkprivébalans van wie instroomt.
  3. Wat een andere centrale doelstelling betreft, lijkt er weinig impact: op basis van onze interviews hebben we geen indicatie dat gecomprimeerde werkschema’s globaal burn-out zouden reduceren. Dit lijkt erg profielafhankelijk.

Klik hier voor de volledige Policy Brief.