Policy Brief 16. Waarom de werkzaamheidsgraad in België en de gewesten achterop bleef hinken sinds de vorige verkiezingen

(14-05-2024) Zowel de federale regering als de regeringen van het Vlaamse en Waalse gewest gingen van start met de centrale ambitie om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Met de verkiezingen in zicht maken we de balans op.

Daarvoor doken we in de laatste arbeidsmarktcijfers. Doel: de evolutie van de werkzaamheidsgraad op het Belgische en gewestelijke niveau beter begrijpen.

Het zette ons op het spoor richting heel wat opmerkelijke cijfers, die u leest in onze nieuwe Policy Brief. Enkele opvallende zaken (véél meer in de Policy Brief):

  1. De werkzaamheidsgraad in België steeg tijdens de regeerperiode van de Vivaldi-coalitie, maar de achterstand op het EU-gemiddelde werd groter.
  2. België staat op de 23e plaats van de 27 EU-landen wat betreft het aandeel langdurig werklozen in het totaal aantal werklozen, wat zeer opmerkelijk is gegeven het hoge aantal vacatures in ons land.
  3. Brussel stak Wallonië voorbij qua werkzaamheidsgraad.
  4. Waar de werkzaamheidsgraad onder vrouwen de afgelopen vijf jaar in Europa gemiddeld steeg met 2,9 procentpunt, doen we er in België slechts 1,8 procentpunt bij.
  5. In België waren in 2023 een op twee niet-EU27-migranten tewerkgesteld, terwijl dat in Europa bijna twee op drie is. België doet hiermee het slechtst van alle Europese landen.

Klik hier voor de volledige Policy Brief.