Policy Brief 17. Niet-Europese migranten op de Belgische arbeidsmarkt

(23-05-2024) Migratie wordt in aanloop naar de verkiezingen opnieuw een van de hoofdthema’s. Daarom gaan we in deze Policy Brief dieper in op de arbeidsmarktuitkomsten van migranten in België. Dat doen we op basis van de laatste arbeidsmarktcijfers.

Enkele (van de veel meer) opvallende bevindingen uit de Policy Brief:

  1. België is de slechtste leerling van de Europese klas wat betreft werkzaamheidsgraad van niet-Europese migranten.
  2. In Brussel bedraagt de kloof in werkzaamheidsgraad tussen Europese migranten en niet-Europese migranten bijna 20 procentpunt. Deze kloof is vrijwel het dubbele van het Europese gemiddelde.
  3. Meer dan een op twee van de Belgische werklozen hebben geen Belgische herkomstnationaliteit, terwijl die slechts ongeveer een derde van de totale populatie uitmaken.
  4. In België is 55% van werkloze niet-Europese migranten al langer dan één jaar werkloos. Op Griekenland na is dit het hoogste percentage in de EU.
  5. België heeft het hoogste aandeel inactieven onder niet-Europese migranten van de volledige EU.

Klik hier voor de volledige Policy Brief.