Stories @ UGent @ Work 2: 'Draagvlak bij Vlaming voor 24 arbeidsmarkthervormingen.'

(17-02-2021) Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. Stories @ UGent @ Work 2: 'Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen?' (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kernreflecties.
1. Onze enquête bij een toevalssteekproef van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat er een groot draagvlak is voor maatregelen die de Vlaamse Regering plant: (verplichte) opleiding en gemeenschapsdienst voor (tijdelijk) werklozen en … de jobbonus.
2. Daarentegen is er weinig draagvlak voor hervormingen die – de wel erg gewenste – verhoging van het minimumpensioen moeten realistisch maken. Dit maakt de eindeloopbaandiscussie die de regering De Croo wil voeren geen evidente. Voor het geplande opvoeren van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude is daarentegen wel een groot draagvlak.
3. Een enigszins verrassend laag draagvlak is er voor maatregelen die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt moeten versterken: quota voor vrouwen in raden van bestuur van privébedrijven en meer ouderschapsverlof voor koppels waar de partners dit verlof gelijkmatiger verdelen.

Klik hier voor de volledige story.

Lees zeker ook de andere Stories @ UGent @ Work!