Stories @ UGent @ Work 6: 'Welzijn op het werk in Vlaanderen'

(24-06-2022) Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. Stories @ UGent @ Work 6: 'Welzijn op het werk in Vlaanderen'

Naar aanleiding van onze Summer School rond welzijn op het werk namen we een bevraging af bij een representatieve steekproef van 1.009 Vlamingen om na te gaan hoe het gesteld is met het welzijn op het werk van de Vlaamse werknemer. In deze Story @ UGent @ Work bespreken we de meest opmerkelijke cijfers en duiden die vanuit recent wetenschappelijk onderzoek. Enkele cijfers die we bespreken:

  • 28,4% geeft aan dat ze meer werk hebben dan ze goed kunnen doen;
  • 25,9% geeft aan thuis moeilijk tot rust te kunnen komen omdat ze zich druk maken over hun werk;
  • 21,6% geeft aan dat het aantal vergaderingen dat ze (moeten) bijwonen hen belemmert om hun werk af te krijgen;
  • 37,2% van degenen die voltijds werken geven aan dat ze waarschijnlijk aan de slag zouden gaan in het stelsel van de voltijdse vierdaagse werkweek zoals recent besloten door de federale regering;
  • 23,9% van degenen die deeltijds werken geven aan dat ze waarschijnlijk terug voltijds zouden gaan werken in het stelsel van de vierdaagse werkweek;
  • en nog véél meer.

U leest het allemaal in Story @ UGent @ Work 6.

Klik hier voor de volledige Story.

Lees zeker ook de andere Stories @ UGent @ Work!