Stories @ UGent @ Work 7: 'Hoe kijken Vlaamse werknemers naar de vierdaagse werkweek?'

(31-10-2022) Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. Stories @ UGent @ Work 7: 'Hoe kijken Vlaamse werknemers naar de vierdaagse werkweek?'

De vierdaagse werkweek is een feit. Dat wil zeggen: de maatregel uit de arbeidsdeal is door de federale regering finaal goedgekeurd en wordt eerstdaags gepubliceerd in het Staatsblad. Alle voltijdse werknemers in de privésector kunnen nu aanvragen om hun werkweek op te delen in vier langere in plaats van vijf kortere werkdagen.

UGent @ Work onderzocht de perceptie van Vlaamse werknemers ten opzichte van die vierdaagse werkweek aan de hand van een bevraging bij een representatieve steekproef van 1.008 Vlaamse werknemers. De resultaten van dat onderzoek leest u in onze nieuwe Story @ UGent @ Work. Enkele (van de veel meer) opmerkelijke cijfers die daar aan bod komen:

  1. 37% van wie nu voltijds werkt, acht het waarschijnlijk aan de slag te gaan in de vierdaagse werkweek.
  2. Van wie deeltijds werkt, overweegt 24% om (terug) voltijds aan de slag te gaan, met dank aan de vierdaagse werkweek. Onder deeltijdse werknemers jonger dan 45 jaar loopt dit zelfs op tot 35%! Ook wie een hoog burn-outrisico heeft, is meer geneigd om aan de slag te gaan in de vierdaagse werkweek.
  3. Van de vierdaagse werkweek verwachten Vlaamse werknemers volgens ons onderzoek dat het zal helpen om thuis makkelijker te ontspannen, de werk-privébalans te verbeteren en persoonlijke relaties te verbeteren.

Klik hier voor de volledige Story.

Klik hier voor eerste resultaten in Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad.

Werkgevers mogen de aanvraag voor een vierdaagse werkweek, die we dus massaal verwachten, enkel gemotiveerd afwijzen. Met UGent @ Work steken we de hand uit naar bedrijven. Dat wil zeggen: we bieden hen aan om UGent @ Work gratis de impact van de maatregel bij hen te laten evalueren.

Geïnteresseerd? Kom hier nog meer te weten over dit initiatief!

Lees zeker ook de andere Stories @ UGent @ Work!