#32 Mannen beginnen minder snel gesprek met werkloze vrouwen op Tinder

Brecht Neyt (coördinator UGent @ Work) en Stijn Baert (hoofdpromotor UGent @ Work)

(22 september 2022) Wat is de impact van je job op je populariteit op de datingmarkt? We onderzochten het door undercover te gaan op de online dating app Tinder. Wat blijkt? Hoewel eerder onderzoek aantoonde dat mannen geen belang hechten aan het opleidingsniveau van vrouwen wanneer ze beslissen in welke vrouwen interesse te tonen, is er wel een effect van arbeidsmarktstatus: mannen tonen meer interesse in vrouwen die tewerkgesteld zijn in vergelijking met vrouwen die “tussen twee jobs zitten”. Wat voor job vrouwen precies uitoefenen, is echter niet van belang.

Undercover op TinderBlog post 32-2.png

In het onderzoek kregen 4.800 echte Tinder-gebruikers in Gent, Brugge, Kortrijk en Leuven een “like” – waarmee op Tinder interesse kenbaar wordt gemaakt – van 32 door ons gecreëerde fictieve Tinder-profielen. Deze fictieve profielen verschilden enkel in hun job, dat lukraak werd toegekend. De jobs waren (i) supply chain consultant bij Deloitte, (ii) management assistent bij PREVABO BVBA en (iii) verkoper bij Proximus. Deze jobs werden gekozen omdat een bevraging bij 104 mannelijke en 114 vrouwelijke twintigers aantoonde dat deze jobs als verschillend gepercipieerd werden met betrekking tot het prestige van deze jobs, zonder dat het jobdomein veranderde. Daarnaast waren er ook fictieve profielen die aangaven dat ze “tussen twee jobs zitten”.

Door het analyseren van het aantal keer dat de echte Tinder-gebruikers een “like” teruggaven aan de verschillende fictieve profielen (en er zodoende een “match” ontstond), kon nagegaan worden in welke mate mannen en vrouwen op Tinder belang hechten aan de job van potentiële datingpartners.

Vrouwen zijn (veel) selectiever dan mannen

Een eerste interessante bevinding is dat in de eerste fase op Tinder – waarin profielen beoordeeld worden door die al dan niet te “liken” – vrouwen (veel) selectiever zijn dan mannen. Inderdaad, wanneer een gemiddelde man op Tinder 100 vrouwen beoordeelt, geeft die aan 61 van die 100 vrouwen een like. Wanneer echter een gemiddelde vrouw op Tinder 100 mannen beoordeelt, geeft die aan slechts 6 (!) mannen een like. Op Tinder zijn vrouwen dus ongeveer tien keer selectiever dan mannen (of mannen zijn tien keer hopelozer).

Mannen worden verwacht het initiatief te nemen

Een tweede interessante bevinding is wanneer we kijken naar de tweede fase op Tinder – waarin al dan niet een gesprek gestart wordt met een “match”. De vrouwelijke Tinder-gebruikers startten in 7,9% van hun matches een gesprek met onze fictieve mannelijke profielen. Gecombineerd met de hoge selectiviteit door deze vrouwen in de eerste fase op Tinder, leverde dat in totaal slechts 12 (!) gestarte gesprekken door vrouwen op. Dat is 0,5% van de in totaal 2.400 gelikete vrouwelijke Tinder-gebruikers. Mannelijke Tinder-gebruikers daarentegen startten in 43,3% van hun matches een gesprek met onze fictieve vrouwelijke profielen. Gecombineerd met de lage selectiviteit door deze mannen in de eerste fase op Tinder, was dit goed voor in totaal 632 gestarte gesprekken door mannen, of 26,3% van de in totaal 2.400 gelikete mannelijke Tinder-gebruikers.

Blog post 32-1.pngArbeidsmarktstatus speelt geen rol bij het liken, wel bij het starten van een gesprek

Wanneer we gaan kijken naar het effect van arbeidsmarktstatus op succes op Tinder (onze hoofdonderzoeksvraag) zien we dat in de eerste fase op Tinder – waarin profielen beoordeeld worden door die al dan niet te liken – voor zowel mannelijke als vrouwelijke Tinder-gebruikers de job van een potentiële partner geen beslissende rol speelt in de beoordeling van de geëvalueerde profielen.

Wat het effect van arbeidsmarktstatus in de tweede fase op Tinder – waarin al dan niet een gesprek gestart wordt – betreft moeten we eerst opmerken dat we deze analyse enkel konden uitvoeren voor de mannelijke Tinder-gebruikers, omdat zoals hierboven vermeld te weinig vrouwelijke Tinder-gebruikers gesprekken startten met mannen.

We zien dat de mannelijke Tinder-gebruikers minder vaak een gesprek starten met vrouwen die “tussen twee jobs zitten” in vergelijking met vrouwen die wel tewerkgesteld waren. Er was echter geen verschil tussen profielen die een meer prestigieuze job uitoefenden in vergelijking met profielen die een minder prestigieuze job uitoefenden. Blijkbaar hebben mannen bij het maken van de keuze om al dan niet een gesprek op te starten een voorkeur voor vrouwen die tewerkgesteld zijn, onafhankelijk van welke job die vrouwen juist uitoefenen.

Bedrijven die door de arbeidsmarktkrapte moeite hebben met het aantrekken van werknemers, kunnen om vrouwelijke werknemers aan te trekken onder de subtitel ‘Wat bieden we?’ in vacatureberichten dus ook “meer kans op het vinden van een partner” toevoegen – maar citeer ons daar maar niet op.

Door Brecht Neyt (coördinator UGent @ Work; Brecht.Neyt@UGent.be) en Stijn Baert (hoofdpromotor UGent @ Work; Stijn.Baert@UGent.be). Dit onderzoek kwam tot stand met de ondersteuning van gewezen Masterproefstudente Jana Vynckier.

Lees meer over dit onderzoek in het gepubliceerde wetenschappelijke artikel met open access.

Lees ook de andere blogposts van UGent @ Work.