Wat we doen

De UGent investeert zwaar in ‘UGent @ Work’, één van de zes nieuwe onderzoeksconsortia gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke impact. In onderstaande video legt prof. dr. Rik Van de Walle, rector van de UGent, uit waarom dat zo belangrijk is.

UGent @ Work, een onderzoeksconsortium gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke impact

Een 'onderzoeksconsortium gericht op interdisciplinariteit en maatschappelijke impact'. Dat is een mondvol. Maar wat betekent dit nu juist voor UGent @ Work? In die omslachtige omschrijving zitten drie kernideeën: onderzoek, interdisciplinariteit en maatschappelijke impact.

Onderzoek

Binnen UGent @ Work zal wetenschappelijk onderzoek gedaan worden rond topics rond werk en arbeidsmarkt in de breedst mogelijke zin. Daar liggen in de toekomst grote uitdagingen, denk maar aan het stijgend aantal gevallen van burn-out, arbeidsmarktdiscriminatie en de impact van robotisering op onze arbeidsmarkt. Deze uitdagingen vragen erom de sterktes van verschillende disciplines te combineren. Zo kreeg de problematiek van burn-out de afgelopen jaren veel aandacht in de medische en psychologische literatuur, maar het is duidelijk dat ook economische factoren het risico op burn-out kunnen verklaren.

Interdisciplinariteit

Aan de Universiteit Gent worden topics rond werk en arbeidsmarkt bestudeerd in minstens zes faculteiten en tien vakgroepen. In het verleden gebeurde dat deels op eilandjes. UGent @ Work wil ervoor zorgen dat de onderzoekers verbonden aan deze faculteiten en vakgroepen vanaf nu meer met elkaar gaan samenwerken. En met het onderzoek dat uit die samenwerking voortkomt meer impact creëren voor de maatschappij en haar burgers.

Maatschappelijke impact

We willen niet dat onderzoek dat binnen UGent @ Work gebeurt in een schuif blijft liggen. We gaan meer en beter communiceren over onderzoeksresultaten en zo de maatschappij op pad zetten naar een meer evidence-based beleid. Het goedkoopste beleid is immers een beleid waarvan je, op basis van wetenschappelijk onderzoek, zeker bent dat het werkt. Én we willen naast output van onderzoek communiceren aan de maatschappij ook input krijgen voor dit onderzoek vanuit de maatschappij. Daarvoor organiseren we grote bevragingen omtrent welke arbeidsmarktvragen wij volgens u moeten onderzoeken. De eerste bevraging vond plaats in januari 2021 en de eerste resultaten daarvan vindt u hier (link). Ook zullen we via co-creatiepanels kleinere groepen van burgers later ook de praktische implicaties van onze resultaten mee later duiden.

Dat bijdragen aan meer evidence-based beleid kan alvast op steun rekenen bij beleidsmakers zelf, zoals Hilde Crevits, Vlaams minister bevoegd voor onder andere werk, aangeeft in onderstaande video.

Video hoofdpromotor Stijn Baert

In onderstaande video legt de hoofdpromotor van UGent @ Work prof. dr. Stijn Baert het nog eens allemaal voor u uit.

Concrete acties

Acties

Gerelateerde inhoud