Seminarie ECO3@Aula A.0.504 Campus Kortrijk

When
30-09-2022 from 13:30 to 18:00
Where
UGent Campus Kortrijk - Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk
Language
Dutch
Organizer
Imca Sampers
Contact
vegitec@ugent.be

De toenemende waterstress, en daarmee samenhangende stijgende waterprijzen, benadrukken de noodzaak van slimmer waterhergebruik in de groente- en aardappelindustrie. Dit is niet geheel zonder risico, omdat bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) zich door het proces in het water kunnen ophopen en kruisbesmettingen kunnen veroorzaken. In het eerdere WaMIP-project is gekeken naar industrieel afvalwater van groente- en aardappelverwerkende bedrijven voor, tijdens en na de conventionele waterzuivering. De eerste resultaten geven aan dat er soms sporen van residuen van bestrijdingsmiddelen te vinden zijn in monsters van gezuiverd industrieel afvalwater. De sector speelt hier proactief op in door te kijken naar alternatieve/aanvullende technieken om hier duurzaam mee om te gaan. Ozon, al dan niet gecombineerd met actieve kool, kan een antwoord bieden.

Het gebruik van een behandeling op basis van ozon, al dan niet gecombineerd met actieve kool, heeft zijn waarde al bewezen door gelijkaardige componenten (o.a. medicijnresten en/of pesticiden) in gemeentelijk water te verwijderen. Op het gebied van industriële ozonbehandeling zijn er echter nog veel onbekenden voordat een succesvolle toepassing kan worden gegarandeerd. De doelcomponenten (pesticiden) vormen immers slechts een beperkt deel van de gehele watermatrix. Ozon kan mogelijk transformatieproducten en bijproducten genereren tijdens de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom is de monitoring van de ecotoxiciteit binnen het TETRA-project van het grootste belang. Hierdoor wordt een beroep gedaan op de kennis van de onderzoeksgroepen ‘VEG-i-TEC’ (onder leiding van professor Sampers), ‘Gewasbescherming Chemie’ (onder leiding van professor Spanoghe) en GhEnToxLab (onder leiding van professor De Schamphelaere).

Met steun van het Agentschap innoveren & ondernemen (VLAIO) en de groenten- en aardappelverwerkende bedrijven.

Vlaio.png

Programma

  • 13h30 – 14h      Ontvangst (Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk)
  • 14h – 14h10      Welkomswoord (Prof. dr. ing. Msc. Imca Sampers)
  • 14h10 – 15h       Inleiding tot het ECO3 project door:

(Prof. dr. ir. Pieter Spanoghe – UGent)

(Prof. dr. ir. Karel De Schamphelaere – UGent)

(Bart De Witte – Xylem)

(Annabel Sanders – Desotec)

  • 15h 15h15          Pauze
  • 15h15 – 16h       Resultaten ECO3 project (Ing. Jacob Willems)
  • 16h – 17h           Netwerkmoment (Forum)       

Inschrijven

  • Via deze link
  • Inschrijven voor 23/09/2022 (17h).
  •  Prijs: gratis

Bij annulering minder dan 48 uur of afwezigheid op de dag zelf, wordt een kost in rekening gebracht van € 50 excl. btw.

    

Register online