Vlaamse steun voor uitbreiding onderzoeksinfrastructuur van AUGent-hogescholen

(07-02-2022) Hogescholen zijn een belangrijke speler in het Vlaamse innovatielandschap. Daarom investeert Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits 3 miljoen euro om de onderzoeksinfrastructuur in hogescholen te versterken.

De steun past binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Voor de AUGent-hogescholen gaat het om 6 dossiers (twee voor Arteveldehogeschool, twee voor HOGENT en twee voor Howest), samen goed voor meer dan 840.000 euro.

Hogescholen staan mee aan de basis van belangrijke innovaties voor het oplossen van problemen waar ook bedrijven mee worstelen. Beschikken over state-of-the-art infrastructuur is primordiaal om kwalitatief, praktijkgericht onderzoek te kunnen uitvoeren. Met deze steun kunnen de AUGent-hogescholen de samenwerking met bedrijven op vlak van onderzoek en dienstverlening verder versterken, en hun infrastructuur openstellen voor andere kennisinstellingen en de industrie. ‘We verwachten dat onze investeringen ook leiden tot onderlinge samenwerking en samenwerking met kmo’s en tot het delen van waardevolle kennis,’ aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

AUGent.PNGOntsluiten van kennis

Hogescholen focussen op wetenschappelijk onderzoek dat direct toepasbaar is in bedrijven. De kennis en de expertise die ze creëren, kan kmo’s helpen met concrete uitdagingen. Via het project Blikopener zet VLAIO al in op het ontsluiten van innovatiekennis bij hogescholen en op het ondersteunen van samenwerking tussen hogescholen en bedrijven.

Om het onderzoek door hogescholen te versterken, lanceerde minister Crevits in het voorjaar van 2021 opnieuw een oproep voor de financiële ondersteuning van nieuwe onderzoeksinfrastructuur of de verbetering van bestaande infrastructuur. Met deze investering worden de onderzoeksmogelijkheden van hogescholen uitgebreid, wat een impuls moet geven aan de onderlinge samenwerking tussen verschillende vakgroepen en kennisinstellingen én met bedrijven.

Bij de selectie van de projecten was vooral de link met de bedrijfswereld belangrijk. De bedoeling is om onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking, zodat resultaten vlot doorstromen naar de bedrijfswereld en samenleving.

Zes infrastructuurprojecten voor de drie AUGent-hogescholen

In totaal krijgen 17 projecten steun vanwege het kabinet-Crevits. Zes daarvan werden binnengehaald door de drie AUGent-hogescholen, goed voor bijna 30% van het totale budget van 3 miljoen euro.

Howest ontvangt budget voor de uitbreiding van hun Circular Solution Lab. Hier onderzoekt Howest de mogelijkheden om postindustriële reststromen opnieuw in te zetten binnen de industriële productontwikkelingsactiviteiten van bedrijven. Deze materiaal-gedreven innovatie biedt niet alleen opportuniteiten om productinnovatie vanuit een ander standpunt te bekijken, maar ook om de levensduur van materialen te verlengen. Howest krijgt ook ondersteuning bij de aankoop van een mobiele Immersive Room met Virtual & Augmented Reality-materiaal en een immersive dome met 360° projectie voor hun ergotherapeutisch onderzoek. Door gebruikers aan de hand van immersieve tools te omgeven met beelden, geluiden en andere stimuli die een complete omgeving simuleren, willen onderzoekers samen met patiënten én bedrijven de effectiviteit van nieuwe, digitale applicaties testen en de ontwikkeling ervan versnellen.

HOGENT zet in op de aankoop van toestellen, die kunnen worden ingezet in onderzoek naar hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, de verwerking van granen en andere eiwitgewassen en de ontwikkeling van plantaardige voeding en biogebaseerde materialen. Daarnaast ontvangt HOGENT budget voor de uitbreiding van hun drylab, waar men praktijkgericht onderzoek voert naar faagtherapie. Fagen zijn virussen die zich specifiek richten op bacteriën, die men onder andere toedient aan patiënten met resistente bacteriële infecties. De HOGENT-onderzoekers willen met deze investering het vriesdroogproces op punt stellen voor kwaliteitsvolle faagpreparaten. Dit zou een concrete meerwaarde betekenen voor de faagtherapie bij chronische infecties zoals sinusitis, brandwonden en mucoviscidose en bij de toepassing van fagen in de landbouw en de voedingsindustrie. Tegelijk kan deze vriesdroogapparatuur worden ingezet binnen het onderzoek naar alternatieve afvalwaterzuivering. Zo kunnen onderzoekers bestanddelen opzuiveren gegenereerd uit de biomassa van alternatieve biologische waterzuiveringsprocessen. Onderzoekers willen testen of ze deze componenten ook kunnen inzetten als biostimulantia of onkruidbestrijding.

Arteveldehogeschool tot slot zet in op twee projecten, één binnen de zorgsector en één binnen retail. Een eerste focust op de uitbreiding van het bestaande Prototypinglab voor de ontwikkeling van internet of things-toepassingen (IoT) binnen retail. In winkelomgevingen zijn er veel toepassingen voor sensoren en slimme dataverwerking, zoals het detecteren van klantengedrag en -emoties. Met deze nieuwe apparatuur kunnen onderzoekers het effect van promoties of verschillende verpakkingsdesigns direct analyseren en meten. Daarnaast ontvangt Arteveldehogeschool een enveloppe voor de uitbreiding van het bestaande Sim@rt observatielab, waar zorginnovatie centraal staat. De aankoop van extra apparatuur biedt mogelijkheden om onderzoek uit te voeren naar een vlottere werkreïntegratie. Objectieve metingen voor de functionele capaciteiten van personen die na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw aan het werk willen, zijn op dit moment beperkt of weinig beschikbaar. De nieuwe toestellen bieden de mogelijkheid om meer onderzoek uit te voeren binnen dit topic, en zo concrete meerwaarde te betekenen voor het werkveld.

Meer informatie