De volgende stap naar koolstofneutraal staal

(24-02-2022) Als voortrekker in de transitie naar klimaatneutraliteit lanceert ArcelorMittal Belgium, in samenwerking met Vanheede Environment Group, de Universiteit Gent en CRM group, een nieuw project: SMART, ofwel Staal Maken met Alternatieve Reductanten.

Dit project omvat een innovatief proces om CO2-emissies te reduceren door het chemisch herwinnen van niet-recycleerbare plastics en andere afvalstoffen. Op deze manier versterkt ArcelorMittal Belgium haar duurzaamheidsstrategie. Deze heeft als doel om de CO2-emissie tegen 2030 te verminderen met 35% per jaar t.o.v. 2018, en - in het kader van de ‘Green Deal’ - om tegen 2050 een klimaatneutraal bedrijf te zijn. De partners in dit project spelen een actieve rol om deze doelstellingen te realiseren.

Bij de productie van staal zijn zogeheten ‘reductanten’ nodig om ijzererts om te vormen naar vloeibaar ruwijzer. Het SMART-project laat toe om fossiele koolstofhoudende reductanten zoals steenkool te vervangen door reductanten uit circulair afval. Dit verklaart het acroniem: SMART of Staal Maken met Alternatieve Reductanten.

Om dit mogelijk te maken zal Vanheede Environment Group, een Belgisch milieubedrijf, ArcelorMittal voorzien van AlterCoal® pellets. Deze pellets worden geproduceerd uit een mix van industriële reststromen en niet-recycleerbare plastics met een hoog koolstofgehalte. Door input van de expertise van de UGent en van CRM Group op vlak van processen bij hoge temperaturen zal het mogelijk zijn om deze AlterCoal® pellets chemisch om te vormen tot metallurgische cokes en poederkool. Beide vervullen de rol van alternatieve reductant en energiebron in het reductieproces van de hoogoven van ArcelorMittal Belgium.

Door fossiele kolen te vervangen door deze pellets zal de fossiele CO2-uitstoot verminderen. Tegelijk biedt het een oplossing voor het verwerken van problematische afvalstromen, zoals niet-recycleerbare plastics. Het circulaire SMART-project maakt op deze manier deel uit van de ambitie van ArcelorMittal om hun sites te transformeren naar de duurzame staalfabriek van de toekomst.

Het SMART-project is een samenwerking tussen ArcelorMittal Belgium, Vanheede Environment Group, de Universiteit Gent en CRM Group. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website: www.life-smart.eu. Het project wordt gesubsidieerd door het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE19 CCM/BE/001215) voor een bedrag van 3,4 miljoen euro. Het LIFE-programma is het subsidie-instrument voor milieu en klimaatactie gecreëerd in 1992.

Over de Universiteit Gent

De Universiteit Gent (UGent) is een top 100-universiteit in de Shanghai Ranking en een van de grootste Belgische universiteiten in het hart van Europa. We zijn een actieve partner in nationale en internationale educatieve, wetenschappelijke en industriële samenwerkingen. Onze organisatie legt zich toe op onderzoek en innovatie met een jaarlijks onderzoeksbudget van meer dan €600 miljoen en meer dan 5.500 actieve onderzoekers in een breed onderzoeksveld van fysische en sociale wetenschappen. UGent TechTransfer en UGent Business Development Centra, zoals Metals en CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery), ondersteunen onderzoekers bij het ontwikkelen van baanbrekende wetenschap om innovaties op de markt te brengen.

Over Vanheede Environment Group

Op vandaag biedt Vanheede meer dan 15,000 klanten een duurzame, efficiënt en economische oplossing voor hun afvalbeheer. Het bedrijf heft een sleutelrol in de realisatie van de circulaire economie door het verwerken van elk type afvalstroom in nieuwe materialen, energie of beide in hun eigen of externe verwerkingssites. Vanheede Environment Group behoort tot één van de top 5 bedrijven in de Benelux, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Het bedrijf heeft meer dan 800 werknemers tewerkgesteld in 13 sites in België , Frankrijk en  Luxemburg. De bedrijven van de groep verwerken meer dan 1.000.000 ton afvalstoffen per jaar, waarvan 94% een nuttige bestemming heeft. Het geïntegreerde milieubedrijf, Vanheede Environment Group, beheert 2000 afvalstromen met de visie ‘Naar een circulaire toekomst, op een duurzame manier’. Met dank aan zijn hoog-performante verwerkingssites kan het bedrijf een productie van mee dan 42 miljoen kWh of groene energie garanderen. Vanheede Environment Group heeft een geconsolideerde omzet van 160 miljoen euro.

Over CRM group

De activiteiten van CRM Group zijn gefocust op de productie, transformatie, coating en het gebruik van metallische producten. Sinds 1948 biedt CRM Group R&D en technologische oplossingen gefocust op het ontwerpen van innovatieve processen en producten met een meerwaarde voor hun industriële partners. CRM group is gebaseerd in België met afdelingen in Luik en Gent en neemt deel aan projecten wereldwijd. De sterkte van CRM group ligt in de combinatie van bekwame en ervaren onderzoeksteams met hoogtechnologische testfaciliteiten, van laboschaal tot piloot en zelfs semi-industriële schaal, waarbij de hele productieketen, van grondstof tot toepassingen in staal, afgedekt worden.

Over ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel telt meer dan 5.000 medewerkers. De totale directe en indirecte tewerkstelling wordt op 30.000 jobs geraamd. Het bedrijf produceert hoogwaardig staal voor de meest uiteenlopende toepassingen in de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de groene-energiesector, bouwsector, witgoedsector, verpakkingssector, …

Meer informatie

Contactpersoon ArcelorMittal

Contactpersoon UGent

Contactpersoon CRM