Samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Gent en ArcelorMittal Belgium verlengd voor 5 jaar

(17-02-2022) Op 8 februari werd het raamakkoord tussen de UGent en ArcelorMittal Belgium verlengd voor 5 jaar. Beide partijen beogen hiermee hun langetermijnsamenwerking te bestendigen met focus op het uitwisselen van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.

Beide partners zijn wetenschappelijke en technologische sterkhouders in Vlaanderen en ver daarbuiten en willen met deze verlenging blijvend een rol spelen in duurzame innovatie en ontwikkeling van talenten. Als belangrijke speler in de staalsector zet ArcelorMittal Belgium voortdurend in op het innoveren en automatiseren van het productieproces, maar ook op het ontwikkelen van de nieuwste generatie aan staalproducten. De transformatie van de staalproductie naar een koolstofneutrale activiteit is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia en de versterking van de samenwerking zal daartoe bijdragen, zowel door participatie in innoverende onderzoeksactiviteiten alsook door een intensifiëring van de inspanningen om afgestudeerden van de Universiteit Gent de weg naar ArcelorMittal Belgium te laten vinden.

De voorbije 5 jaar hebben geleid tot meerdere bilaterale en multilaterale onderzoeksprojecten en verschillende doctoraatsstudies. Uiteenlopende topics zoals materiaalefficiëntie, energie-optimalisatie, big data, welzijn op het werk en de uitwerking van een CO2-roadmap naar koolstofneutraliteit zijn onderdeel van R&D. Deze initiatieven versterken de attractiviteit van de staalindustrie en ArcelorMittal Belgium en tonen aan dat de Universiteit Gent onderzoek en innovatie met een maatschappelijke meerwaarde hoog in het vaandel draagt.

De Universiteit Gent vindt het zeer belangrijk om studenten al tijdens hun studies te laten nadenken over de werkelijke industriële noden en complexe vraagstukken van onze maatschappij en economie. Door deze samenwerking te verlengen, wil ArcelorMittal Belgium de nodige instroom van nieuwe inzichten en gemotiveerde kennismedewerkers naar de toekomst toe garanderen.

ArcelorMittal Belgium telt 5.100 medewerkers, waaronder 534 ingenieurs - 240 masters in de industriële wetenschappen (ing.) en 294 masters in de ingenieurswetenschappen (ir.) - en 144 masters uit diverse richtingen: economisch, informatica, exacte wetenschappen… Iets meer dan de helft studeerde aan de Universiteit Gent. Bij ArcelorMittal hebben we ons geëngageerd om onze CO2-uitstoot in Europa tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van 2018 en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Om deze doelstellingen te bereiken, worden parallel verschillende state-of-the-art projecten opgestart. Om verder te bouwen aan onze klimaatneutrale toekomst zijn we op zoek naar bio-ingenieurs, burgerlijk ingenieurs, ... en vele andere profielen. Het is dus duidelijk dat de Universiteit Gent een belangrijke bron van nieuw talent voor ArcelorMittal Belgium vormt.

Manfred Van Vlierberghe (CEO ArcelorMittal Belgium): “ArcelorMittal Belgium streeft naar het bouwen van een betere wereld met slimmere staalsoorten. Staalsoorten die worden vervaardigd volgens innovatieve processen die minder energie verbruiken en aanzienlijk minder koolstof uitstoten. Staalsoorten die worden gebruikt voor het produceren van elektrische voertuigen, windmolens en zonnepanelen. De Universiteit Gent deelt diezelfde passie voor innovatie en duurzaamheid. Het verderzetten van deze unieke samenwerking zal een forse impuls geven aan waardecreatie via innovatie. Een win-winsituatie voor beide partijen.”
Rik Van de Walle (Rector Universiteit Gent): “Onderzoek en innovatie behoren tot de kernopdrachten van de UGent. Met hun kennis en expertise zetten onze medewerkers zich iedere dag in om de complexe problemen van vandaag én morgen mee te helpen oplossen, en zo socio-economische impact op internationaal vlak uit te oefenen. Het verheugt ons dat bij deze samenwerking niet minder dan 22 professoren en 16 onderzoeksgroepen, verspreid over 3 faculteiten, betrokken zijn. Door dergelijk multidisciplinair onderzoek, en dit met een sterke industriële partner, kunnen we nog betere resultaten boeken. ArcelorMittal Belgium heeft met deze samenwerking gekozen voor een sterke partner die “durft (te) denken” en eveneens “durft (te) dromen”. Het is aan ons beiden om ook de komende jaren met kritische zin die dromen in daadwerkelijke innovatie om te zetten.”

Over ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel telt 5.000 medewerkers. De totale directe en indirecte tewerkstelling wordt op 30.000 jobs geraamd. Het bedrijf produceert hoogwaardig staal voor de meest uiteenlopende toepassingen in de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de groene-energiesector, bouwsector, witgoedsector, verpakkingssector, …

Contactgegevens ArcelorMittal Belgium

Jan Cornelis, Country Manager

jan.cornelis@arcelormittal.com | +32 9 347 35 72 | +32 499 599 394

Over de Universiteit Gent

De Universiteit Gent (UGent) is een top 100-universiteit in de Shanghai Ranking en een van de grootste Belgische universiteiten in het hart van Europa. Wij zijn een actieve partner in nationale en internationale educatieve, wetenschappelijke en industriële samenwerking. Onze organisatie is toegewijd aan onderzoek en innovatie met een jaarlijks onderzoeksbudget van meer dan € 600 miljoen en meer dan 5.500 onderzoekers die actief zijn op een breed terrein van de levens-, fysieke en sociale wetenschappen. UGent TechTransfer en de UGent Business Development Centers, zoals Metals, ondersteunen onderzoekers bij het ontwikkelen van baanbrekende wetenschap om innovaties op de markt te brengen.

Contactgegevens UGent

Karen Hemelsoet, business developer

Karen.hemelsoet@ugent.be | +32 9 331 04 91 | +32 484 690 434