Nieuw doelwit bij sepsis-onderzoek levert 2 miljoen euro op voor medicijnontwikkeling

(05-07-2021) Orgaanfalen, weefselbeschadiging,… soms met dodelijke afloop. De gevolgen van te laat opgemerkte sepsis of bloedvergiftiging zijn erg ingrijpend. Elk jaar krijgen meer dan 49 miljoen mensen hiermee te maken, 11 miljoen overlijden.

CRIG III.PNGToch is tot nu toe weinig bekend over het mechanisme achter deze extreme reactie. Met extra funding vanuit het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) probeert het team van VIB-UGent professor Claude Libert de triggers van deze extreme lichaamsreactie beter te begrijpen. Het finale doel is om een medicijn te ontwikkelen om dit levensbedreigende proces te stoppen, de overlevingskansen van een sepsispatiënt te vergroten, of zelfs te verhinderen dat sepsis optreedt.

JJDW5066 II.jpgProfessor Jan De Waele (UZ Gent): “Sepsis blijft een van de belangrijkste doodsoorzaken bij ernstig zieke patiënten, en ondanks de vooruitgang in diagnose en therapie in de afgelopen decennia, blijven de sterftecijfers ten gevolge hiervan hoog.”

 

Nieuwe inzichten in het onderzoek naar sepsis

Aangezien deze prangende medische nood zich manifesteert als een ongecontroleerde cascade van ontstekingen, werd sepsis de afgelopen decennia voornamelijk behandeld met ontstekingsremmers. Ook het onderzoek focuste zich op deze klassieke overtuiging, maar veel klinische studies op basis van deze aanpak faalden. Hierdoor stond de theorie dat sepsis door een ontsteking ontstaat meer en meer onder druk en gingen wetenschappers op zoek naar andere mechanismes achter deze extreme lichaamsreactie. In hun onderzoek naar de oorzaken van sepsis richt het VIB-UGent-team van professor Claude Libert sinds enkele jaren hun aandacht op de invloed van de stofwisseling.

 

Prof Lambert III.jpgProfessor Claude Libert (VIB-UGent): ‘We denken dat het patroon vergelijkbaar is met extreme en acute uithongering. In normale omstandigheden neemt je lichaam stoffen op uit je voeding en vormt het deze om naar “nuttige” moleculen, die gebruikt worden als brandstof voor je hart en je hersenen. Bij sepsis merken we dat deze zogenaamde transcriptiefactoren, die helpen bij die omzetting, als het ware worden geremd, waardoor je lichaam te weinig brandstof krijgt om te blijven functioneren. Een van die transcriptiefactoren, HNF4A, is geïdentificeerd als een belangrijke speler bij het ontstaan ​​van sepsis.’

 

2 miljoen euro projectfinanciering

Om de nieuwe inzichten in dit onderzoek verder te kunnen exploreren, kende het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek recent een innovatiesubsidie (SBO-beurs) ​​van 2 miljoen euro toe. ‘Deze projectfinanciering zal het mogelijk maken om de oorzaak van het falen van de HNF4A-transcriptiefactoren en de rol die ze spelen in de progressie van sepsis verder te onderzoeken. We hopen dat dit onderzoek op termijn ook leidt naar mogelijke kandidaat-geneesmiddelen voor de vele patiënten, vooral ook kinderen, die jaarlijks getroffen worden door sepsis,’ aldus professor Claude Libert (VIB-UGent).

 

Professor Claude Libert (VIB-UGent): ‘Ik ben erg enthousiast over deze SBO-beurs, omdat het toelaat om experts uit verschillende wetenschappelijke domeinen samen te brengen en om de diverse, complexe facetten van sepsis aan te pakken.’ Zijn eigen labo voert al jarenlang onderzoek naar de rol van ontsteking en metabolisme bij sepsis. De uitgebreide ervaring van het lab van professor Karolien De Bosscher (VIB/UGent) met nucleaire receptoren zal toelaten om de transcriptiefactoren die betrokken zijn bij sepsis verder te onderzoeken. En ook de expertise van professor Siska Croubels (UGent) en professor Jan De Waele (UZ Gent) over het samenspel van sepsis en het metabolisme bij grote dieren en humane patiënten zullen tot waardevolle inzichten leiden.

 

Dr. Dominic De Groote, business development team: ‘We zijn ook enorm verheugd over de brede steun van toonaangevende farma- & biotech-bedrijven voor dit innovatieve project. Deze bedrijven hebben als doel de nieuwe inzichten in de ziektemechanismen van sepsis te vertalen naar gezondheidstoepassingen op tal van domeinen zoals voeder, voedsel, diagnostiek en farma voor zowel dieren als mensen.’

 

Dr. Laetitia Cicchelero, coördinator van het Cross-Health-platform: ‘Dit project past helemaal in de visie van het Cross-Health-platform, dat synergiën zoekt in de ontwikkeling van gezondheidstoepassingen voor zowel mens als dier. STOP_SEPSIS is gericht op de mens, maar biedt ook mogelijkheden in de veterinaire sector, aangezien sepsis en soortgelijke stofwisselingsstoornissen ook een onvervulde medische nood vormen bij dieren.’

 

Over de Universiteit Gent

De Universiteit Gent (UGent) is een top 100-universiteit in de Shanghai Ranking en een van de grootste Belgische universiteiten in het hart van Europa. Wij zijn een actieve partner in nationale en internationale educatieve, wetenschappelijke en industriële samenwerking. Onze organisatie is toegewijd aan onderzoek en innovatie met een jaarlijks onderzoeksbudget van meer dan € 600 miljoen en meer dan 5.500 onderzoekers die actief zijn op een breed terrein van de levens-, fysieke en sociale wetenschappen. UGent TechTransfer en de UGent Business Development Centers en Platformen, zoals respectievelijk DiscoverE en Cross-Health, ondersteunen onderzoekers bij het ontwikkelen van baanbrekende wetenschap om innovaties op de markt te brengen.

 

Over het UZ Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent is één van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. 6.000 medewerkers zetten zich in om de dagelijks ruim 3.000 patiënten met de beste zorg te omringen. Samen met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent investeert het UZ Gent in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Zo bouwt het ziekenhuis mee aan de gezondheidszorg van de toekomst.

Over VIB

Basisonderzoek in de levenswetenschappen, dat is de kernactiviteit van VIB. Enerzijds de grenzen verleggen van wat we weten over moleculaire mechanismen, hoe deze mechanismen levende wezens zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen regelen, en anderzijds zorgen voor tastbare resultaten die bijdragen aan een betere samenleving. Gestoeld op een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt – en een stevig investeringsprogramma, bundelt VIB de expertise van 81 onderzoeksgroepen in één instituut. Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten die op hun beurt weer kunnen leiden tot nieuwe producten, medicijnen e.d. die kunnen gebruikt worden in de geneeskunde, landbouw en tal van andere toepassingen. VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door het ontwikkelen en verspreiden van een breed scala aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.