Vacature: General Manager Technologietransfer

(11-08-2022)

Omschrijving van de organisatie


UGent TechTransfer is de interfacedienst van de Universiteit Gent die onderzoekers ondersteunt bij en verantwoordelijk is
voor de valorisatie van onderzoeksresultaten en de transfer ervan naar de bedrijfswereld. Ze vormt de brug tussen de
academische en de bedrijfswereld. De dienst UGent TechTransfer bestaat uit een 40-tal medewerkers en is
verantwoordelijk voor:

 • Contractondersteuning d.w.z. onderhandelen, opstellen en afsluiten van overeenkomsten aangaande onderzoek,
  licenties, geheimhouding, materiaaltransfer en dispuutbehandeling.
 • Creatie en strategisch beheer van intellectuele eigendom: aanvraag en procedurele opvolging van de octrooien van
  de Universiteit Gent, en informeren van de onderzoeksgemeenschap i.v.m. intellectuele eigendomsrechten.
 • Ondersteuning bij het afsluiten en opvolgen van raamovereenkomsten met andere kennisinstellingen.
  Ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingsverbanden met bedrijven voor product- of dienstgerichte
  ontwikkeling van nieuwe technologieën. Onderhandelen van commerciële gebruikslicenties en licentiebeheer;
 • Ondersteuning van de oprichting van spin-offs rond technologieën ontwikkeld door onderzoekers: begeleiden bij het
  opmaken van een businessplan, zoeken naar industriële partners, onderhandelen met kapitaalverschaffers, beheer
  van de spin-offportefeuille van de UGent.
 • Ondersteuning in het uitbouwen en ontwikkelen van de UGent wetenschapsparken als O&O ecosysteem.
 • Organiseren van praktijkgerichte opleidingen en evenementen voor onderzoekers omtrent technologietransfer en het
  stimuleren van ondernemerschap;

Functieomschrijving


Als general manager technologietransfer staat u aan het hoofd van de dienst UGent TechTransfer en vervult u ten dienste
van de betrokken academici, volgende taken:

 • U vertegenwoordigt de dienst UGent TechTransfer, binnen en buiten UGent
 • Dagelijkse leiding en management van de dienst UGent TechTransfer
 • Opvolging van strategische en beleidsmatige aspecten
 • Aansturing van de medewerkers van de dienst UGent TechTransfer

Profiel


U hebt een levendige belangstelling voor academisch onderzoek en de commercialisering ervan, waarbij u in staat
bent om de valorisatie van technologie te benaderen vanuit een economisch/commercieel perspectief. U bent
tevens in staat zich in te leven in de missie en de visie van de partners waarmee wordt samengewerkt, zowel wat
betreft bedrijven als kennisinstellingen waarmee raamovereenkomsten worden afgesloten.

U behaalde een doctoraatsdiploma.
U beschikt over professionele ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen:

 • Valorisatie van academisch onderzoek
 • Oprichting van spin-offbedrijven
 • Commerciële onderhandelingen / business development
 • Strategisch beheer van intellectuele eigendomsrechten (octrooien, software...)
 • Projectmanagement van O&O-intensieve ontwikkelingsprojecten

U beschikt over uitstekende leidinggevende capaciteiten om een multidisciplinair team te kunnen coachen en
motiveren, en belangrijke projecten tot een goed einde te kunnen brengen, wat u op basis van concrete realisaties
kunt aantonen.

U hebt zin voor communicatie, zowel mondeling als schriftelijk.

U bent tactvol, gemotiveerd, dynamisch en in staat om op een krachtdadige manier de belangen van de universiteit
te verdedigen.

U bent vlot tweetalig (Nederlands en Engels).

Ons aanbod


Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een boeiende academische omgeving.
Salarispakket in overeenstemming met uw relevante ervaring, in een salarisschaal van leidend valorisatieadviseur.

U wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd aangeboden.

Solliciteren


Uw kandidatuur voor deze functie – bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV moet uiterlijk 8
september 2022 worden bezorgd aan Bakker & Partners via ans.hanappe@bakker.be.
Meer info kunt u opvragen bij prof. Ignace Lemahieu via ignace.lemahieu@ugent.be of tel. 0476 311941 en bij
Bakker & Partners via ans.hanappe@bakker.be of tel 0495 559596