Duurzaamheidspact: wat kunnen we doen op vakgroepniveau?

Aankopen

Wij verbinden ons ertoe om kennis te nemen van de werking en mogelijkheden van de UGent kringloopwinkel welke begin 2012 opent én zullen die, indien toepasselijk, gebruiken (in eerste instantie tijdens de verbouwingen).

Afval

Een proefproject wordt opgestart om GFT te scheiden van het restafval. Mieke en Wim contacteren de bioveiligheidscoördinator en gaan na of dit is toegestaan.

Als ze groen licht krijgen, installeren ze een wormenbak op het 3de verdiep. Na een positieve beoordeling zou dit op termijn ook op andere verdiepen geïnstalleerd kunnen worden. Een alternatief is het installeren van een composthoop (in de plantentuin?).

Keuken en catering

Op recepties wordt een uitgebreid aanbod aan vegetarische hapjes voorzien (vb broodjesmaaltijden minstens 65%) en/of er wordt uitgekeken naar duurzame producten (vb. lokaal of afvalarme verpakkingen). Mieke zal dit alvast voorleggen aan het feestcommité in het kader van het volgende vakgroepfeest.

Elektriciteit

We nemen contact op met de verantwoordelijke van de verbouwingen en gaan na of het mogelijk is in de gangen bewegingsdetectoren te installeren voor de lichten (+eventueel 1 licht dat manueel aan- en uit geschakeld kan worden).

Educatie

Naar de studenten toe: Slides worden op Minerva gezet in pdf formaat waarbij 2 of 4 slides per blad worden gezet of de slides worden reeds op een zuinige wijze geprint in boekvorm.

Indien bovenstaande, vb om praktische redenen, niet mogelijk is zal op elke eerste slide van een cursus een nota staan die de studenten erop wijst dat het om milieuredenen aangeraden is om de slides per 4/6 op een blad én recto verso af te printen.

Wim contacteerde Directie ICT met de vraag om standaard op Minerva richtlijnen te laten zetten om zo zuinig mogelijk slides uit te printen, wij zullen de richtlijnen aanleveren.

Papier

Er wordt naar de studenten gecommuniceerd dat papers en verslagen digitaal moeten doorgestuurd worden of recto-verso én zo milieuvriendelijk mogelijk (cf ecomodus voor inktverbruik,...) geprint moeten worden.

Ook in de richtlijnen van de bachelorproef en het proefschrift wordt gevraagd om recto verso én op gerecycleerd papier te printen. (Eventueel zelfs bachelorproef enkel digitaal aanleveren?)

De onderzoeksgroepen gebruiken gerecycleerd papier (te verkrijgen in het centraal magazijn van de universiteit). Indien dit niet mogelijk is doordat de printer dit niet aankan, zal bij de aankoop van een nieuwe printer hiermee rekening gehouden worden. Wij (her)introduceren de estafette-envelop (=envelop die meerdere keren gebruikt kan worden). Elke onderzoeksgroep koopt minstens 50 enveloppen, dit komt op 8 euro. Elke envelop zal voorzien worden van een ‘gebruiksaanwijzing’ en een verwijzing naar het centraal magazijn waar de enveloppen te koop zijn (wij zullen de tekst aanleveren). Wij hopen dat op termijn de binnenpost van de universiteit Gent enkel nog gebruik zal maken van deze enveloppen. Indien elke envelop een 10-tal keer gebruikt zou worden sparen we ongeveer 6000 enveloppen uit. De prijs van deze enveloppen is slechts het dubbele van een gewone witte A4 envelop. Leen contacteert alvast de dienst Financiën met de vraag om de niet hergebruikte enveloppen terug te sturen.

Producten

Tot er eventueel een beter alternatief op de markt is koopt de vakgroep Ecover (zeep) aan als handzeep, afwaszeep, schuurmiddel,....

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in labo’s waar bepaalde zeep noodzakelijk is.

Vervoer

Bij aanvraag voor een betaling van vliegtuigreizen door FCWO wordt telkens nagegaan of er geen ecologisch alternatief is.

Er worden geen vliegtuigreizen geboekt/terugbetaald als men via een alternatief (vb trein) binnen 12 uur op de bestemming kan geraken, of binnen 15 uur indien er een nachttrein kan genomen worden. Indien aangetoond kan worden dat dit tot grote problemen zal leiden (vb: midden in de nacht op de bestemming toekomen) kan hierop eventueel een uitzondering gemaakt worden

Vakgroepleden komen te voet of met de fiets (of iets dergelijks) naar de vergaderingen. Een eventuele derde optie is carpoolen; de chauffeur zal ruim op tijd zijn of haar collega’s informeren over de mogelijkheid om mee te rijden.

Communicatie

Elke onderzoeksgroep verbindt zich ertoe om een viertal keer per jaar minstens 1 uitvoerbaar idee omtrent het duurzaamheidspact voor te leggen aan de duurzaamheidsverantwoordelijken.

Deze ideeën zullen gebundeld en doorgestuurd worden naar de volledige vakgroep. De duurzaamheidsverantwoordelijken zullen deze mail ook opfleuren met ideeën en initiatieven die op universiteitsniveau genomen worden (vb info over de UGent kringloopwinkel,...).

Iedereen verbindt zich ertoe deze informatie grondig door te nemen en deze initiatieven eventueel zelf te introduceren/toe te passen in de eigen onderzoeksgroep.

Tijdens 2012 worden minstens 3 initiatieven gelanceerd binnen elke onderzoeksgroep. Minstens 1 initiatief zal besproken worden op de vakgroepraad en doorgevoerd worden in de volledige vakgroep (vb i.v.m. verbouwingen, vliegtuigreizen,...).

Voorbeelden van initiatieven:

(Jorinde) Aan de koffietafel een grote fles dressing voorzien voor op de slaatjes zodat er geen individuele verpakkingen circuleren, donderdag veggie-dag op het 2de verdiep, hergebruik van plastieken labohandschoenen,...

 

De duurzaamheidsverantwoordelijken,
Wim, Mieke, Jorinde, Leen