Wallacea

Alfred Russel Wallace
Alfred Russel Wallace

Na het Darwinjaar weten we het nu wel: Charles Darwin was een bijzonder man die nog lang beroemd/berucht zal blijven tot ver buiten de wetenschappelijke wereld. Alfred Russel Wallace kwam door zijn studies in Brazilië en het naar hem genoemde Wallacea, onafhankelijk van Darwin tot gelijkaardige inzichten met betrekking tot het mechanisme van biologische evolutie. De communicatie en ideeën van Wallace spoorden uiteindelijk Darwin ertoe aan om zijn evolutietheorie naar buiten te brengen.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat ook in het hedendaagse onderzoek de inbreng van collega’s een grote meerwaarde kan bieden, willen we Wallacea lanceren, een initiatief dat een kruisbestuiving van ideeën wil bewerkstelligen onder mensen die bij het onderzoek in de vakgroep biologie betrokken zijn. Het is tevens een opportuniteit om de communicatie tussen de verschillende onderzoeksgroepen in onze vakgroep te bevorderen.

Concept

Een onderzoeker komt zijn werk voorstellen en nodigt de toehoorders uit tot constructieve kritiek. Een presentatie kan tot doel hebben om resultaten van het onderzoek te bespreken, talks voor een congres uit te testen, ideeën voor verder onderzoek te ontwikkelen, bedenkingen bij geplande experimenten te evalueren, een concept (onderzoeksvoorstel) uit te werken etc.

Verloop

Sprekers worden gevraagd een voordracht (ppt) van 20 minuten samen te stellen, waarna er ruim tijd is om vragen te stellen.

Plaats

Alternerend: campus De Sterre (S8) of campus Ledeganck (leszaal 3e verdiep).

Worklunch

Elke laatste vrijdag van de maand.
Aanvang 12.15. De zaal is tot 14u gereserveerd.

Aanspreekpunt per onderzoeksgroep

We willen de leden van de onderzoeksgroepen uitnodigen om een aanspreekpersoon te kiezen
en zijn/haar contactgegevens door te sturen naar wallacea@ugent.be.

Wallacea team

Paul Van Daele, Tim tkint, Niels Desmet

Programma

Programma 2012