AGT zoekt een ervaren projectleider voor watergerelateerde projecten

(02-12-2020) AGT nv (Adviesbureau Inzake Grondwatertechnieken) is een toonaangevend adviesbureau in zijn vakgebied met internationale referenties. AGT voert reeds meer dan 20 jaar studiewerk uit voor uiteenlopende projecten in verband met grondwater.

<h4>Voorstelling AGT</h4>
<p>AGT nv (Adviesbureau Inzake Grondwatertechnieken) is een toonaangevend adviesbureau in zijn vakgebied met internationale referenties. AGT voert reeds meer dan 20 jaar studiewerk uit voor uiteenlopende projecten in verband met grondwater. Wij zijn actief op het vlak van:
<ul>
<li>Bemalingsstudies & vergunningen;</li>
<li>Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten;</li>
<li>Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging;</li>
<li>Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie;</li>
<li>Monitoring van grondwaterpeilen en grondwaterkwaliteit;</li>
<li>Energieopslag in bodem en grondwater (via onze dochteronderneming IFTECH nv).</li>
<li>Onderzoeksprojecten voor de overheid.</li>
</ul>
</p>
<p>In deze werken worden de volgende technieken aangewend:
<ul>
<li>Grondwatermodellering, modellering stoftransport, warmtetransport;</li>
<li>Pompproeven en andere grondwater-technische proeven;</li>
<li>Ontwerp en begeleiding van boringen en sonderingen, plaatsen van pompputten en peilbui-zen;</li>
<li>Boorgat-geofysische prospectie en oppervlakte-geofysische prospectie;</li>
<li>Analyse van boringen en sonderingen tot 3-D modellen van de ondergrond;</li>
<li>Dataverwerking en opmaak van kaarten in GIS (QGIS) en Python.</li>
</ul>
</p>
<p>AGT is een sterk groeiende KMO die op dit moment 20 medewerkers telt, bestaande uit een goede mix van zowel jonge als oudere werknemers. Als bedrijf streven we naar een niet-hiërarchische, open organisatie waar ieder zijn verantwoordelijkheden heeft en zich maximaal kan ontwikkelen.
Door een permanent stijgende vraag naar waterbeheerstudies in België en het buitenland, zoekt AGT een ervaren profiel ter versterking van het team.</p>

<h4>Gezocht profiel</h4>
<p>Wij zijn op zoek naar een projectleider met een aantal jaren ervaring in ingenieurswerk en/of studiewerk gerelateerd aan waterbeheer. Deze ervaring hoeft niet per se in het domein grondwater te zijn. Andere ervaring is zeker welkom en kan een aanvulling zijn op de bestaande expertise binnen AGT. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de domeinen oppervlaktewater, bodemsanering, geotechniek, geothermie, ecohydrologie, waterzuivering… Belangrijk is dat de kandidaat in staat is theoretische kennis toe te passen in de praktijk binnen het kader van een projectbudget en -termijn. Uitgebreide, aantoonbare projectervaring om dit te staven is hierbij zeker een pluspunt.</p>
<p>De nieuwe projectleider zal na een korte inloopperiode naast de andere projectleiders binnen AGT zelfstandig projecten coördineren, vanaf het prospecteren van nieuwe klanten en opmaken vanoffertes over opvolging en begeleiding van de uitvoering tot het afhandelen van de eindoplevering en facturatie. Zij/hij zal hiervoor verschillende projectmedewerkers aansturen en met de office manager overleggen om de administratie vlot te laten verlopen. Zeker in de beginfase zullen de collega-projectleiders collegiale ondersteuning bieden. Binnen AGT is er een sfeer van openheid, waarbij iedereen elkaar zoveel mogelijk helpt om samen projecten te kunnen afleveren van hoge kwaliteit die een duidelijke meerwaarde bieden aan onze klanten.</p>

<h4>Profiel:</h4>
<ul>
<li>Een wetenschappelijke-technische achtergrond is vereist;</li>
<li>Ervaring in een watergerelateerd domein;</li>
<li>Ervaring in het opzetten, begeleiden en opvolgen van projecten;</li>
<li>Leiding geven en bedrijfsvoeren schrikt jou niet af;</li>
<li>Sterke interesse in (grond)waterbeheer en aanverwante;</li>
<li>Kennis van een bijkomende taal (Frans, Engels, …) is een pluspunt;</li>
<li>Redactioneel vaardig;</li>
<li>Klantgerichtheid is essentieel.</li>
</ul>

<h4>Aanbod:</h4>
<ul>
<li>Een gevarieerde en verantwoordelijke functie in een groeiende KMO;</li>
<li>Intense samenwerking met, en opleiding door, specialisten in (grond)waterbeheer;</li>
<li>Externe opleidingen op geregelde tijdstippen;</li>
<li>Mogelijkheid tot kortlopende missies naar het buitenland, indien gewenst;</li>
<li>Flexibele werkomgeving, oog voor balans werk-privé (structureel thuiswerken mogelijk);</li>
<li>Inspraak in de dagelijkse werking van AGT.</li>
<li>Interessante verloning en extralegale voordelen;</li>
<li>Tewerkstelling in Aartselaar en/of Beringen.</li>
</ul>
<p>Indien interesse, gelieve dan een motivatiebrief en CV te sturen naar Valérie Berck.</p>
<p>Meer informatie over AGT vindt u op onze website www.agt.be</p>