Praktijkassistent - Vakgroep Aardwetenschappen KULeuven

(19-02-2020) We zijn op zoek naar een praktijkassistent aardwetenschappen

Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, gehuisvest in het Geo-Instituut, bestaat uit 32 voltijdse professoren en een 300-tal wetenschappelijke en algemeen ondersteunende medewerkers. In functie van het aanbieden van kwaliteitsvol onderzoeksgebaseerd onderwijs wetenschappen, beslaat het onderzoek van het departement een breed spectrum. In dienst van de Faculteit Wetenschappen verzorgen de leden van de Afdeling Geologie de inrichting van de geologie programma's (bachelor, master en Engelstalige master (met UGent)) alsook geologische opleidingsonderdelen voor andere studentengroepen (bv. geografen, chemici, archeologen, biologen, burgerlijk ingenieurs, bio-ingenieurs).
De praktijkassistent zal volledig geïntegreerd worden in de didactische werking van het departement en betrokken worden in de begeleiding van de grotere studentengroepen. Onder de verantwoordelijkheid van de docenten zal ook samengewerkt worden met andere assistenten (doctoraatstudenten en postdocs).
Naast taken in de onderwijsprogramma's, levert de praktijkassistent binnen het departement ook ondersteuning in de organisatie van het onderwijs, het aanmaken van didactisch materiaal, het beheer van didactische collecties (bv. mineralen, gesteenten, fossielen, slijpplaatjeslithotheek) en in de ondersteuning van de permanente onderwijscommissies.

Functie

  • Didactische ondersteuning van geologische vakken in de bachelor programma's van de Faculteit Wetenschappen en in service onderwijs voor andere opleidingen.
  • Participeren in de ondersteuning en het organiseren van het onderwijs (oefeningen, practica, terreinstages, examens).
  • Verantwoordelijkheden dragen in het beheer van didactische collecties en demonstratiemateriaal.
  • Opnemen van een belangrijke rol bij activiteiten rond het informeren en aantrekken van nieuwe studenten (infodagen, SidIns,..).

Profiel

  • Je bezit een master diploma in aardwetenschappen (Geologie, Geografie) of gelijkwaardig.
  • Je beschikt over sterk didactische, communicatieve en praktische vaardigheden.
  • Je schrikt er niet voor terug om terreinwerk en excursies te begeleiden.

Aanbod

Een voltijdse aanstelling voor een contractduur van maximaal 5 jaar, verlenging is niet mogelijk.
Eventueel kan de aanstelling gecombineerd worden met een verkort studietraject teneinde tijdens de contractduur het diploma 'Educatieve master in de wetenschappen en technologie', te behalen.
De aanvangsdatum van het contract is bespreekbaar en kan liggen tussen 1 juni 2020 en 1 september 2020. Studenten die in het lopende academiejaar afstuderen kunnen zich ook kandidaat stellen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Gert Jan Weltje, tel.: +32 16 37 95 34, mail: gertjan.weltje@kuleuven.be of prof. dr. Jan Elsen, tel.: +32 16 32 75 81, mail: jan.elsen@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/02/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via .

 

Bekijk de volledige beschrijving op de KULeuven website