Wetenschappelijk medewerker: Projectonderzoeker duurzaam beheer van de ondergrond (m/v/x) - KBIN

(15-05-2023)

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een onderzoeksinstituut van wereldklasse dat een brede
waaier van disciplines bestrijkt, van biologie tot geologie, van oceanografie tot taxonomie en van paleontologie tot ecologie. De
Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven is het belangrijkste onderzoekscentrum gewijd aan
aardwetenschappen (geologie, paleontologie en archeologie) in België. Het telt ongeveer 65 statutaire en contractuele
personeelsleden. De laboratoria beschikken over een uitgebreide reeks moderne apparatuur voor mineralogische en
petrofysische analyse. De Belgische Geologische Dienst (BGD) is hiervan een onderafdeling. De BGD, opgericht in 1896, is een
belangrijk geologisch en mineralogisch onderzoekscentrum dat zowel toegepaste als fundamentele onderzoeksbenaderingen
ontwikkelt. Het is ook een onafhankelijke, niet-commerciële leverancier van geowetenschappelijke diensten. Deze diensten zijn
gericht op lokale, regionale, federale, Europese en internationale overheden, alsook op onderzoekers van
instellingen/universiteiten en onderzoeksgroepen, particuliere bedrijven, NGO's en burgers. Ondanks de sterke
maatschappelijke focus is de BGD tegelijkertijd een van de meest onderzoeksgerichte geologische diensten in Europa geworden,
wat blijkt uit een snel toenemende wetenschappelijke output in de afgelopen jaren.

Context

Het GeoEnergie team van de BGD ontwikkelt strategieën voor de duurzame ontwikkeling en het beheer van de ondergrond. We zoeken versterking van ons team op dit gebied voor het FWO-gefinancierde MASSIF project en de VPO overheidsopdracht over de maatschappelijke impact van het gebruik en beheer van de Vlaamse diepe ondergrond. Deze projecten ontwikkelen de volgende stappen in deze zeer actuele materie waarin de BGD een koploper is, zowel in België als internationaal.

Taken

Je werkt mee aan de MASSIF en maatschappelijke impact projecten door op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau de processen en effecten te bestuderen van lopende en mogelijk toekomstige toepassingen in de diepe ondergrond van Vlaanderen, zoals geothermie en geologische opslag van CO . Jouw taken omvatten de volumetrische beoordeling en impactbepaling van toepassingen in de diepe ondergrond, en de ontwikkeling van analytische exploitatiemodellen van dergelijke activiteiten (reservoirmodellering). Voortbouwend op eerder en lopend onderzoek zullen deze worden verwerkt in techno-economische analyses die jij zal aanpassen aan de behoeften. De maatschappelijke effecten zullen worden vertaald in beleids- en beslissingsondersteuning voor de belanghebbenden. Daarnaast assisteer je bij de ontwikkeling en installatie van een monitoringstation voor het opsporen van interferentie-effecten in de ondergrond. Je wordt ook betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van de BGD, die een hele reeks geowetenschappelijke diensten omvat. Afhankelijk van je expertise zal je betrokken worden bij laboratoriumanalyses, veldwerk en geologische beschrijvingen van monsters en ontsluitingen.

Diploma

Je bent in het bezit van een masterdiploma in de aardwetenschappen. Indien je je diploma buiten de Benelux behaalde is een gelijkwaardigheidserkenning nodig.

Technische competenties

 • Je hebt interesse in een duurzaam gebruik en beheer van de diepe ondergrond.
 • Je bent vertrouwd met de geologie van België en in het bijzonder met de diepe ondergrond van Vlaanderen.
 • Je hebt ervaring met geologische reservoirsimulaties.
 • Je hebt gevorderde kennis van MS Office-toepassingen, met name Excel en Access, en bent in staat Visual Basic for Applications, Python en/of R te gebruiken.
 • Je beheerst het Nederlands of Engels volledig.

Generieke competenties

 • Je kunt zelfstandig werken, volgens wetenschappelijke principes, en bent in staat resultaten van hoge kwaliteit te produceren en te presenteren.
 • Je kunt rapporteren en communiceren op wetenschappelijk niveau, zowel binnen het project (rapporten, vergaderingen) als via wetenschappelijke kanalen (publicaties, conferenties).
 • Je bent gretig om je vaardigheden uit te breiden, in staat om “outside the box” te denken en verschillende (wetenschappelijke) domeinen te integreren.

Pluspunten zijn:

 • Een doctoraat in de aardwetenschappen.
 • Ervaring met strategieën voor het beheer van de ondergrond.
 • Ervaring met putmonitoring.
 • Ervaring in een GIS-omgeving (Geografisch Informatie Systeem).

Wij bieden

 • Je werkt binnen het GeoEnergie team van de BGD, dat interdisciplinair onderzoek verricht. Dit wordt versterkt door de samenwerking met economische en sociale wetenschappers van de Universiteit Antwerpen. Je onderzoek is nauw verbonden met de koppeling van de ondergrond aan
  de duurzame maatschappelijke en ecologische uitdagingen.
 • Je krijgt een voltijds contract voor twee jaar dat zo snel mogelijk begin 2023 ingaat, ofwel als
  arbeidsovereenkomst op salarisniveau SW1 (wetenschappelijk personeel), ofwel als
  doctoraatsbursaal, afhankelijk van de mogelijkheden.
 • Je werkt aan de het KBIN-Belgische Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1000 Brussel, België.
 • Volledige terugbetaling van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is mogelijk, of een
  fietsvergoeding als je met de fiets naar het werk komt.
 • Deeltijds werken vanuit een thuiskantoor is mogelijk, afhankelijk van het project en andere
  verplichtingen zoals interne opleidingen.

Solliciteren