Wetenschappelijk medewerker (SW1, 100%, 01/05/2020-30/06/2021) - Ecologie en Beheer van het mariene milieu (m/v/x)

(12-03-2020) Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen werft een medewerker aan ivm Natura 2000 projecten, gebied Vlakte van de Raan en Vlaamse Banken

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werft een wetenschappelijk medewerker aan (M/V/X). De wetenschappelijk medewerker zal worden ingezet in de recent gestarte projecten "Bepalen van de staat van instandhouding van het Natura 2000 gebied Vlakte van de Raan" en "Bepalen van de biologisch meest waardevolle zones binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken" (12/2019-06/2021) gefinancierd door FOD Leefmilieu.

Context

De Belgische mariene wateren huisvesten een rijk leven. Als gevolg van menselijke activiteiten komt dit rijke leven onder druk te staan en dringt bescherming en/of herstel, waar nodig, zich op. Een eerste stap om tot bescherming en herstel te komen is de inschatting van de huidige toestand van de natuur. Hiertoe werden reeds heel wat studies ondernomen en voor het Habitatrichtlijngebied "Vlaamse Banken" beschikken we momenteel over een goede beschrijving van de staat van instandhouding (sensu Habitatrichtlijn). Met betrekking tot het recent uitgebreide Habitatrichtlijngebied "Vlakte van de Raan" ontbreekt een dergelijke beschrijving momenteel.

Eénmaal de staat van instandhouding is gekend, wordt bepaald in hoeverre maatregelen ter bescherming en/of herstel nodig zijn. Voor het Habitatrichtlijngebied "Vlaamse Banken" werd de nood geïdentificeerd tot het nemen van visserijmaatregelen ter bescherming van biologisch waardevolle habitats en ter behoud van de zeebodemintegriteit. Vooraleer op een wetenschappelijk onderbouwde manier zones te kunnen selecteren voor visserijmaatregelen, dienen in eerste instantie de biologisch meest waardevolle zones in kaart gebracht te worden.

Taken

De focus van het onderzoek zal liggen op:

 • Vlakte van de Raan
  • Compilatie en integratie van ecologisch relevante data m.b.t. de Vlakte van de Raan (i.s.m. ILVO)
  • Beschrijving van de staat van instandhouding en het voorstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Vlakte van de Raan (i.s.m. ILVO)
  • Oplijsten van bedreigende factoren voor de Vlakte van de Raan
 • Visserijmaatregelen
  • Het statistisch modelleren van de habitatgeschiktheid voor macrobenthische gemeenschappen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ)
  • Het integreren van ecologische gegevens m.b.t. verschillende ecosysteemcomponenten in een update van de Biologische Waarderingskaart voor de Belgische mariene wateren (zie http://www.vliz.be/projects/bwzee/)
  • Bijdragen aan voorstellen tot visserijmaatregelen in het BDNZ (i.s.m. ILVO)
  • Bijdragen aan de inschatting van de gevoeligheid van benthische habitats voor bodemvisserij (i.s.m. ILVO)

DIPLOMA

Master in de Wetenschappen of Bio-ingenieur of equivalent

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Gedegen ervaring en kwaliteiten m.b.t. toepassing van statistische analyses (R) Gedegen ervaring en kwaliteiten m.b.t. databeheer
 • Kennis m.b.t. (marien) natuurbehoud strekt tot aanbeveling

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking als wetenschappelijk medewerker (SW1) (01/05/2020-30/06/2021)
 • Een dynamische, uitdagende, gevarieerde en stimulerende werkomgeving
 • Gratis woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding

DUUR EN WERKPLAATS

1 april 2020 (bij voorkeur) tot 30 juni 2021
KBIN Brussel (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) met regelmatige dienstreizen naar ILVO (Oostende)

Solliciteren

Indien geïnteresseerd, solliciteer door het opsturen van een motivatiebrief, CV en kopie van het MSc diploma met referentie "Natura 2000" tegen ten laatste 15/03/2020 naar Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).
Interviews van voorgeselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 20/03/2020 Enkel sollicitaties die aan de voorwaarden voldoen en die op tijd werden ingediend zullen in overweging worden genomen.

Verdere info

Met betrekking tot jobinhoud en werkvoorwaarden: Dr. Steven Degraer (sdegraer@naturalsciences.be; +32494070371)

Met betrekking tot het KBIN in het algemeen: http://www.naturalsciences.be

 

» Lees de vacature na op de website van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen