Wetenschappelijk medewerker(m/v/x) - contract bepaalde duur

(20-09-2021) Het KBIN heeft een vacature voor een wetenschappelijk medewerker (contract met onbepaalde duur) binnen een project rond monitoring van sedimentpluimen rond offshore windturbines.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zoekt een wetenschappelijk medewerker (m/v/x) voor een contract van bepaalde duur vanaf 1 december 2021

Context

Je zal werken binnen de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het KBIN aan het project “Monitoring van sedimentpluimen rond windturbines”. Doel is om variabelen te meten en kwantificeren die bijdragen tot een beter begrip van het ontstaan, verspreiding en depositie van materie ten gevolge van de installatie van windturbines. Het project kadert in de wettelijke verplichting tot monitoring van de ecologisch effecten van offshore windparken en zal in overleg gebeuren met reeds bestaande monitoringsactiviteiten  (b.v. WinMon, BGCMonit) en met het Brain.Be project OUTFLOW, zodoende tot een coherente en geïntegreerde meetstrategie te komen.

Je zal tewerkgesteld worden op het KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, maar zal regelmatig werk verrichten bij de Meetdienst te Oostende (3de en 23ste Linieregimentsplein). Je moet bereid zijn om op regelmatige basis in te schepen op een oceanografisch onderzoeksschip om metingen uit te voeren en om buitenlandse dienstreizen te ondernemen.

Taken

Je staat in voor:

 • het opstellen van meetstrategieën om de grootte, frequentie en samenstelling van sedimentpluimen te bepalen teneinde zeebodem- en ecologische veranderingen rond offshore windturbines te duiden;
 • het uitvoeren van meetcampagnes op zee;
 • de data-analyse van de verzamelde gegevens;
 • het aanleveren van de geverifieerde gegevens aan het Belgisch Mariene Data Centrum;
 • het gebruik van modelresultaten en andere metingen (b.v. getij, golfhoogtes, wind) die nodig zijn voor  de interpretatie van de meetgegevens;
 • de publicatie van de resultaten in rapporten en in wetenschappelijke tijdschriften.

Deze taken zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking en overleg met collega’s van het KBIN.

DIPLOMA

Master in de wetenschappen of ingenieurswetenschappen

TECHNISCHE COMPETENTIES

kennis van fysische oceanografie

kennis van één of meerdere programmeertalen (Matlab, R, Python of Fortran) voor de statistische en tijdserie-analyse van de data

synthetiseren van resultaten in rapporten en wetenschappelijke publicaties

GENERIEKE COMPETENTIES

zelfstandig en in team kunnen werken

PLUSPUNTEN ZIJN

 • kennis van het Nederlands, Frans en Engels
 • ervaring met mariene metingen
 • ervaring met sedimenttransport
 • ervaring met optische en akoestische meetinstrumenten voor waterkolom- en zeebodemmetingen en sedimenttransport
 • ervaring met statistische methodes

Wij bieden

 • contract van bepaalde duur voor 3 jaar
 • looptijd en tewerkstellingspercentage worden in overleg met de kandidaat bepaald
 • verloning volgens het wettelijke barema voor een assistent (SW1)
 • gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en het Instituut
 • mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding

Solliciteren

Stuur je motivering en CV voor 10 oktober 2021 naar:

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - OD Natuur

t.a.v. Dries Van den Eynde

Vautierstraat 29, 1000 Brussel

dvandeneynde@naturalsciences.be

De geselecteerde kandidaten worden per e-mail uitgenodigd voor het interview.

Lees meer op: https://www.naturalsciences.be/nl/about-us/organisation/jobs