Slijpplaten atelier

Het slijpplaten atelier van het Laboratorium voor Mineralogie en Petrologie van Universiteit Gent heeft een lange ervaring (sinds 1955) in het vervaardigen van slijpplaatjes van gesteenten, sedimenten, bodems en keramiek.

De volgende groottes zijn mogelijk:

  • 28 x 48 mm
  • 60 x 90 mm
  • 90 x 120 mm

Deze kunnen worden geleverd met of zonder dekglas.

Gepolijste platen en polijstvlakjes zijn eveneens mogelijk.

Behandeling

Harde gesteenten kunnen als zijnde behandeld worden.

Zachte sedimenten, bodems en brokkelende objecten zullen worden ingebed in hars.

Speciale behandelingen (acetonsubstitutie in gasvormige of vloeibare fase, toevoeging van fluorochromen) kunnen indien nodig worden toegepast.

Voor stalen die ingebed dienen te worden is een maximum volume van 400 cm³ voor een 60 x 90 plaatje voorzien in de prijs. Voor een 90 x 120 mm plaatje is dit 1000 cm³. Voor veel grotere stalen zullen inbedkosten toenemen naargelang staalvolume.

Kubiena dozen

Voor staalname van sedimenten en bodems voor micromorfologie stellen wij ook Kubiena dozen te koop.

Levering

Slijpplaatjes, en indien gevraagd ook resterende stukken staal (ca. 1 cm dikte), worden per aangetekende zending verstuurd. Kosten voor verpakking en verzending worden ook in rekening gebracht.