Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Honeybee Valley

Functie
diensthoofd
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281 S33
9000 Gent

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S2
9000 Gent
Werkplaats
S2, 2de verdieping lokaal 009
Telefoon
09 264 87 32
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.