21/03/2019: Mini-symposium met eredoctor prof. dr. Ludwik Leibler -- Mini-symposium with doctor honoris causa Prof. Dr. Ludwik Leibler

(26-02-2019)

prof. dr. Ludwik Leibler

English version below

Op Dies Natalis 2019 ontvangt prof. dr. Ludwik Leibler een eredoctoraat van UGent, op voordracht van de faculteit Wetenschappen. We zijn trots om een wetenschappelijke duizendpoot en topspreker aan u te kunnen voorstellen.

Op 21 maart organiseren we daarom een mini-symposium waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Programma:

  • 15u45: Onthaal
  • 16u - 16u45: Vier jonge UGent-wetenschappers stellen kort hun onderzoek voor aan een breed publiek. De vier thema’s zijn: data-opslag met chemisch poeder (Steven Martens); nanokristallen (Jonathan De Roo); weefselregeneratie (Liesbeth Tytgat) en recyclage van kunststoffen (Christian Taplan).
  • 17u - 18u: Zeer toegankelijke voordracht door prof. dr. Ludwik Leibler over één van zijn vele maatschappelijk relevante uitvindingen: Hoe de chemie en fysica van nanopartikels gecombineerd worden voor het herstel van organen.
  • 18u - 19u: Netwerking en receptie

De voordrachten zijn in het Engels. Het symposium vindt plaats in Auditorium A2 (receptie in Auditorium A3), gebouw S9, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.
Er is parkeergelegenheid en iedereen kan de campus op- en afrijden.

Deelname is gratis, gelieve wel te registreren (ten laatste op 13/03).


***************


On Dies Natalis 2019 Prof. Dr. Ludwik Leibler will receive an honorary doctorate from Ghent University, on the recommendation of the Faculty of Sciences. We are proud to present a scientific top speaker to you.

On 21st March we will therefore organize a mini-symposium to which you are kindly invited.

Programme:

  • 15h45: Welcome
  • 16h - 16h45: Four young scientists from Ghent University will briefly present their research to a broad audience. The four topics are: data storage with chemical powder (Steven Martens); nanocrystals (Jonathan De Roo); tissue engineering (Liesbeth Tytgat) and recycling of plastics (Christian Taplan).
  • 17h - 18h: Very accessible presentation by Prof. Dr. Ludwik Leibler about one of his many discoveries that is relevant for society: How chemistry and physics of nanoparticles can be combined for organ repair.
  • 18h - 19h: Networking and reception


The presentations are in English. The symposium will take place in Auditorium A2 (networking in Auditorium A3), building S9, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.
There is parking available and everyone can freely enter and leave the campus.


Free attendance, but please register (at the latest on 13/03).


Met vriendelijke groeten
Kind regards


Prof. dr. Filip Du Prez, collega-proximus
Prof. dr. Isabel Van Driessche, decaan

Gerelateerde inhoud

Lees meer artikels over: