Onderzoeksgroep Statistiek werkt mee aan evaluatie van levenskwaliteit in woonzorgcentra

(20-12-2017)

De kranten staan momenteel bol van artikels over onderzoek naar de levenskwaliteit in zorgcentra. De onderzoeksgroep Statistiek voerde deze evaluatie uit en biedt zo een dienstverlening die een brug slaat tussen mathematisch statistisch onderzoek en maatschappelijk engagement.

Dit is de eerste grote evaluatie in België van de levenskwaliteit en de kwaliteit van zorg in de woonzorgcentra en ziekenhuizen, het onderwerp was immers lange tijd taboe. Bovendien kost het zorgvuldig registreren van gegevens tijd en moeite en was men niet overtuigd van de impact op de kwaliteit.

Even terug naar de statistiek. De meeste empirische studies hebben als doel de impact te evalueren van een zekere blootstelling, behandeling of interventie (bv. ziekenhuisinfecties) op een zekere uitkomst (bv. sterfte). Desondanks is de formele studie hoe men data moet analyseren met als doel causale effecten te meten, vrij jong. Het bijhorende domein, “causal inference”, is sinds 2000 sterk in opmars en levert inzichten die meer en meer geïntegreerd raken in het statistisch onderwijs, vooral in de epidemiologie en de economie.

De onderzoeksgroep Statistiek vervult een voortrekkersrol op dit terrein, met werk van fundamentele en toegepaste aard. In samenwerking met Harvard, heeft zij technieken ontwikkeld om in een zeer generieke context inzicht te verwerven in het mechanisme waarbij een zekere blootstelling een bepaalde uitkomst beïnvloedt. Deze technieken zijn intussen zeer populair. Ze worden veelvuldig toegepast in de epidemiologie, en raken stilaan meer en meer in de psychometrie bekend. Ze zijn ook gebruikt in dit grootschalige consulting project voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE).

Meer info over Stat-Gent

 

Lees hier de krantenberichten van 20 december 2017 (© 2017 Belga):

 

Lees meer artikels over: