Doelpubliek, voorkennis en accreditatie

Doelpubliek

Deze lessenreeks op universitair niveau is samengesteld voor personen die beroepshalve te maken hebben met ons gedrag in een sociale context. Velen hebben in hun professionele vorming nauwelijks of geen kennis gemaakt met gen-cultuur co-evolutie, de evolutietheorie, evolutionaire psychologie, gedragsecologie of sociobiologie. Daardoor vallen ze terug op hun 'intuïtieve biologische kennis' die al te vaak fout zit. De gevolgen van die misvattingen zijn niet vrijblijvend in het kader van de uitoefening van hun beroep.

De doelgroep gaat van psychologen en pedagogen, over medisch en verplegend personeel en welzijnswerkers, tot personen in de juridische sector en politionele diensten. Ook mensen in de politiek en de administratie hebben baat bij het volgen van deze lezingen. Verder is de lessencyclus ook een aanrader voor elkeen met persoonlijke interesse in de menselijke natuur.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist van biologie of wetenschappen.

Accreditatie

Accreditatiedossiers werden ingediend bij de volgende instanties.

1. Orde van Vlaamse Balies (niet goedgekeurd)

Een aanvraag is ingediend voor de accreditatie voor advocaten voor 3 niet-juridische punten per sessie, m.a.w. een totaal van 21 niet-juridische punten voor wie elke avond bijwoont. Helaas was het antwoord voor het eerst negatief. Argumentatie: Het onderwerp hoe interessant ook vertoont te weinig banden met het beroep van de advocatuur om voor erkenning in aanmerking te komen.

2. RIZIV (goedgekeurd)

Een aanvraag tot accreditatie voor artsen en apothekers-biologen werd ingediend voor in totaal 15 C.P. in rubriek 6: sector ethiek en economie.

Nr Datum Thema Aantal uur Credits
19054215 06-11-2019 Sociaal leven 2,75 2,5
19054217 13-11-2019 Seksuele en natuurlijke selectie 2,75 2,5
19054218 20-11-2019 Gen-cultuur selectie 2,75 2,5
19054220 27-11-2019 Kinderen opvoeden en familieleven 2,75 2,5
19054224 11-12-2019 Invalshoek vanuit de psychoanalyse 2,75 2,5
19054225 18-12-2019 Afsluitende discussie met lesgevers 2,75 2,5

 

3. FOD Justitie - IGO (TEC-E19447)

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten, 250 EUR, inclusief het volgen van de lessen, het gebruik van het auditorium, de pauzes met broodjes en dranken, hand-outs van de presentaties en een exemplaar van het boek: "Vrijen, vechten of vluchten", van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste op zijn begroting, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.

Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

4. Federale Bemiddelingscommissie

De cursus werd niet erkend in het kader van de door erkende bemiddelaars te volgen permanente vorming.