Doelpubliek, voorkennis en accreditatie

Doelpubliek

Deze lessenreeks op universitair niveau is samengesteld voor personen die beroepshalve te maken hebben met ons gedrag in een sociale context. Velen hebben in hun professionele vorming nauwelijks of geen kennis gemaakt met gen-cultuur co-evolutie, de evolutietheorie, evolutionaire psychologie, gedragsecologie of sociobiologie. Daardoor vallen ze terug op hun 'intuïtieve biologische kennis' die al te vaak fout zit. De gevolgen van die misvattingen zijn niet vrijblijvend in het kader van de uitoefening van hun beroep.

De doelgroep gaat van psychologen en pedagogen, over medisch en verplegend personeel en welzijnswerkers, tot personen in de juridische sector en politionele diensten. Ook mensen in de politiek en de administratie hebben baat bij het volgen van deze lezingen. Verder is de lessencyclus ook een aanrader voor elkeen met persoonlijke interesse in de menselijke natuur.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist van biologie of wetenschappen.

Accreditatie

Accreditatiedossiers werden ingediend en bekomen bij de volgende instanties.

1. Orde van Vlaamse Balies (2016-00031)

Deze cursus is geaccrediteerd voor advocaten voor 3 niet-juridische punten per sessie, m.a.w. een totaal van 21 niet-juridische punten voor wie elke avond bijwoont.

2. RIZIV

De volgende accreditatie voor artsen en apothekers-biologen werd toegekend aan de cursus:

Erkenningsnummer Datum Rubriek* Titel Duur C.P.
16016148 09-11-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 2,5
16016152 16-11-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 2,5
16015144 23-11-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 3
16015145 30-11-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 3
16015147 07-12-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 3
16015148 14-12-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 3
16015149 21-12-2016 6 Inleiding tot de Biologische Basis van Ons Gedrag 3u 3

In totaal komt dit op 20 C.P. in rubriek 6: sector etiek en economie.

3. FOD Justitie - IGO (TEC-E16276)

De inschrijvingskost van 250 EUR van magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde valt ten laste van de begroting van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding en bij de start en het einde van elke lesavond tekenen voor aanwezigheid op de daartoe voorziene aanwezigheidslijst.

4. Federale Bemiddelingscommissie

De cursus werd niet erkend in het kader van de door erkende bemiddelaars te volgen permanente vorming.