Onderzoekend leren door met schaduwen te experimenteren

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Inhoud

In deze workshop ontdekken we dat we onze intuïtieve ideeën over schaduwen niet zomaar kunnen vertrouwen. Samen gaan we aan de slag met een lamp en voorwerpen om schaduwen daadwerkelijk te analyseren en zo enkele meetkundige eigenschappen af te leiden. Deze eigenschappen kunnen we ook bewijzen aan de hand van ruimtemeetkundige stellingen. Daarna passen we deze eigenschappen toe om schaduwconstructies op een blad papier uit te voeren.

Schaduwmeetkunde is eigenlijk projectieve meetkunde. Begrippen als punten en rechte op oneindig komen heel organisch en intuïtief tot stand. Ook het schildersperspectief blijkt hier erg aan verwant. Een studie van schaduwen kan ons dus ook veel vertellen over het gebruik en de constructie van dit perspectief in de beeldende kunsten. Over deze link tussen wiskunde en kunst en het gebruik van schaduwen in de kunst zien we tot slot een aantal voorbeelden.

Lesmateriaal

Elke leerkracht ontvangt een syllabus die zij samen met hun leerlingen kunnen gebruiken.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 16 maart 2016
  • Tijdstip: 14u30-17u30
  • Locatie: UGent, Campus Sterre, S25, Aud. Emmy Noether
  • Lesgever(s): Gommaar Maes, Tania Van Damme
  • Maximum aantal deelnemers: 20
  • Prijs: 40 EUR
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing